Slezské muzeum v Opavě na čas přišlo o vzácné průčelní sochy

Opava – Slezské zemské muzeum v Opavě na čas přijde o vzácnou průčelní výzdobu v podobě souboru alegorických soch. Vedení muzea rozhodlo o sundání a zrekonstruování cenných plastik. Více než 110 let stará díla byla v havarijním stavu a již delší dobu hrozilo jejich zničení. Kromě umělecké škody se magistrát obával také možnosti zranění procházejících osob.

Každá ze šesti alegorických soch od neznámého autora je 1,5 metru vysoká a váží 100 kilogramů. Terakotové plastiky se štěstím přežily druhou světovou válku, kdy muzeum přišlo o kupoli. Vedení města prý kvůli stavu soch nemohlo s rekonstrukcí dál otálet. „Tyto sochy představují alegorie obchodu, vědy a umění. Bohem obchodu byl řecký bůh Hermes, římsky Merkur, který souvisí s patronací obchodní a živnostenské komory, která sponzorovala muzeum v jeho počátcích,“ doplnila kurátorka umělecko-historické sbírky muzea Markéta Jarošová. 

Reportáž Veroniky Glötzerové (zdroj: ČT24)

Sochy byly při manipulaci nejprve zabaleny do alobalu, aby se zamezilo odlamování křehkých částí, následně byl odstraněn tmel okolo podstavce. Kolem soch se poté vybudovaly speciální dřevěné bedny, pomocí kterých byla chlouba muzejního exteriéru sundána. Transport jedné plastiky trval zhruba 1 hodinu. „Nejtěžší na té demontáži je asi manipulace v omezeném prostoru nahoře na římse, kdy jeřábník nevidí na to, co dělá, a zároveň musí manipulovat s křehkým materiálem a dvěma lidmi, kteří tam pracují,“ popsal restaurátor Tomáš Skalík.

Podle ředitele Slezského zemského muzea Antonína Šimčíka bude instituce žádat ministerstvo kultury o finanční prostředky. Zatím se však čeká na restaurátorskou kalkulaci nákladů. Výstavní budova Slezského zemského muzea byla kvůli snímání soch po celý den uzavřena.

  • Zabalené sochy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1069/106846.jpg
  • Transport sochy z průčelí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1069/106841.jpg
  • Manipulace s plastikami autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1069/106843.jpg
Vydáno pod