Šlechtic Jiří Buquoy vyhlásil první přírodní rezervace

Nové Hrady - Hrabě Jiří Buquoy, majitel novohradského panství, rozhodl 28. srpna 1838 o založení přírodní rezervace Žofínský prales a Hojnovodský prales, a tím založil nejen nejstarší přírodní rezervace v Čechách, ale i ve střední Evropě. Další přírodní rezervaci, Boubínský prales, pak nechal o dvacet let později zřídit v šumavském panství kníže Jan Adolf Schwarzenberg.

Žofínský a Hojnovodský prales, dnes Hojná Voda, se nacházejí v Novohradských horách poblíž státní hranice s Rakouskem. Georg Franz August de Longueval, hrabě von Buquoy, baron von Vaux, narozen 7. září 1781 v Bruselu, zdědil tato rozsáhlá lesnatá panství po svém strýci.

Svým rozhodnutím z roku 1838 o zachování lesní části Žofín jako památky se hrabě vzdal veškerého lesohospodářského těžení a ve svém prohlášení dále zakázal i hrabání steliva a sbírání drobného dřeva.

Absolutní zákaz těžby dřeva byl však vydán až roku 1882, a tak 97,72 hektaru velká rezervace, která je od roku 1991 veřejnosti nepřístupná, nemá charakter skutečného pralesa, ale spíše ukazuje jeho zbytky.

Devítihektarový prales Hojná voda, který se rozkládá na svazích hory Vysoká, je na rozdíl od Žofínského pralesa stále přístupný, a byla zde dokonce zřízena i tříkilometrová naučná stezka.