Slavnostně se otevírá Strakova akademie

Praha - Strakova akademie, novobarokní budova na levém břehu Vltavy pod pražskou Letenskou plání, je sídlem vlády. Původně sloužila jako vzdělávací ústav pro nemajetné šlechtické děti. Slavnostně byla otevřena 21. března 1897 a k vládním účelům byla využita poprvé za okupace, definitivně pak v roce 1945.

Historie budovy sahá až do roku 1710, kdy císařský tajný rada hrabě Jan Petr Straka, ustanovil ve své závěti zřízení akademie pro „cvičení mládeže chudé, stavu vyššího národu českého“. Naplnění poslední vůle mělo začít pět let po smrti posledního mužského potomka rodu.

Stavba budoucí Strakovy akademie začala v prostorách bývalé jezuitské zahrady v roce 1891 a trvala pět let. Celkové náklady přesáhly jeden milion tehdejších korun. Jenom budova stojí na rozloze 4000 m2 a zahrada zabírá více než čtyřnásobek. Na výzdobě budovy se podíleli sochaři Josef Mauder a Celda Klouček. Mládež zde měla k dispozici kapli, komfortní lázně, tělocvičnu a nemocnici.

Krátce po vypuknutí první světové války byla akademie dána k dispozici Červenému kříži jako nemocnice se 470 lůžky. Ze studijní auly se stal operační sál a z ložnic studentů nemocniční pokoje. V době okupace československa od dubna 1939 začala budovu využívat protektorátní vláda.

S příchodem říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy roku 1942 byl do Strakovy akademie umístěn říšský soud. Rekonstruovaná budova byla využita už krátce po skončení války k politické reprezentaci Československa a 15. května 1945 se akademie stala sídlem nejprve československé a po roce 1993 české vlády.