Školka v lese připraví děti stejně kvalitně jako ta tradiční

Tišnovsko – Po dvou letech testování ministerstvo školství uznalo, že lesní školky připraví děti na školní docházku stejně kvalitně jako běžné mateřské školy. Mateřinky v prostředí lesa nabízejí stejnou úroveň vzdělání a navíc jsou děti díky každodennímu pobytu na čerstvém vzduchu méně často nemocné a naopak obratnější než jejich vrstevníci. Ministerstvo ale zatím počítá jen s existencí lesních tříd v rámci tradičních mateřských škol. I tak je to například pro Lesní rodinný klub na Tišnovsku signál, že jejich dlouhodobá práce nebyla zbytečná.

Místo stěn je obklopuje jen příroda. Hlavní myšlenkou lesních školek je totiž snaha o trávení co nejvíce času venku. Přitom ale děti z lesních školek přicházejí do škol připravené stejně kvalitně jako ty z tradičních mateřinek. To ukázalo i testování ministerstva školství. „V průběhu dvou let jsme ověřovali, jestli je možné zapojit lesní třídy do klasických mateřských škol. Ukázalo se, že to možné je,“ uvedl mluvčí ministerstva školství Marek Zeman.

Děti v přírodě rozhodně nezaostávají za těmi z klasických školek. Naopak získávají něco navíc. „Všechny děti z lesních tříd postoupily do základní školy a žádné nemělo odklad. Děti byly také mnohem méně nemocné,“ vysvětlil Zeman. Ministerstvo ale zatím jen ověřovalo možnost existence lesních tříd u tradičních mateřských škol. V současné době legalizaci lesních tříd ještě připomínkuje ministerstvo zdravotnictví, které se zabývá především otázkou hygienických podmínek.

Karolína Krátká hovoří o lesních školkách (zdroj: ČT24)

Lesní školky dnes fungují převážně jako občanská sdružení. Díky tomu se musí spoléhat pouze na finance od rodičů dětí nebo soukromých dárců. Na pravidelné dotace od ministerstva školství zatím nemají nárok. Kvůli tomu tak existují z roku na rok a na dlouhodobý koncepční rozvoj jim chybí potřebné finance. „Fungujeme jako občanské sdružení, takže veškeré prostředky na provoz školky musíme zajistit z našich zdrojů. Jsou to příspěvky rodičů nebo sponzorské dary. V neposlední řadě také podáváme žádosti o dotace,“ popsala fungování Lesního rodinného klubu na Tišnovsku jeho zakladatelka a koordinátorka Karolína Krátká.

Na připravované podmínky pro provoz lesních tříd čekají i v Lesním rodinném klubu na Tišnovsku. „Pro nás je důležité, že lesní školka byla uznána jako plnohodnotná alternativa předškolního vzdělávání. V současné době byly uznány lesní třídy při mateřských školách. Čekáme, až ministerstva připraví potřebnou legislativu, abychom se seznámili s podmínkami provozu lesních tříd. Ve hře je samozřejmě i to, že se pokusíme navázat blízkou spolupráci s nějakou tradiční mateřskou školou,“ doplnila Krátká 

Myšlenka lesních školek

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako učitelka. Děti ve věku tři až šest let, které jsou nejčastějšími návštěvníky lesních školek, najdou v přírodě to, co právě potřebují. Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní letní louka, jak zní různé druhy dřeva. Zásadou v lesních školkách je menší počet dětí na pedagoga, než je tomu v klasických mateřinkách. Optimální počet je patnáct až dvacet dětí doprovázených vždy nejméně dvěma dospělými.

Zdroj: Asociace lesních mateřských škol

Vydáno pod