Setkání nejmladší generace a pamětníků z Třebovle

Na zahradě mateřské školy v Třebovli se sešla nejmladší generace s pamětníky. Malé děti si pro pamětníky pod vedení paní ředitelky Aleny Součkové připravily básničky a písníčky. Pak se všichni společně pobavili a zasmáli při divadelní hře Čarovná květina. Na závěr si zazpívali s kytarou lidové písničky. Nad šálkem kávy se vzpomínalo nad dobovými fotografiemi.

Akci organizovalo občanské sdružení Klub rodičů a přátel MŠ Třebovle ve velmi úzké spolupráci s mateřskou školou za finanční podpory MAS Podlipansko. „Cílem je učit děti toleranci ke starší generaci a vytvořit vzájemné mezigenerační vazby mimo rodinný kruh. Chtěli jsme zároveň vybudovat platformu pravidelného setkávání pamětníků. V neposlední řadě také vracení se k historii, rádi bychom uchovali “paměti„ pro budoucí generace,“ přidává jedna z organizátorek Iveta Librová. Šlo o první ročník setkání, a protože se odpoledne prožité dohromady líbilo, všichni věří, že akce se bude pravidelně opakovat.

  • Ze setkání nejmladší generace a pamětníků v Třebovli autor: Dagmar Krákorová Havlínová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257840.jpg
  • Ze setkání nejmladší generace a pamětníků v Třebovli autor: Dagmar Krákorová Havlínová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257843.jpg
  • Ze setkání nejmladší generace a pamětníků v Třebovli autor: Dagmar Krákorová Havlínová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257836.jpg
  • Ze setkání nejmladší generace a pamětníků v Třebovli autor: Dagmar Krákorová Havlínová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257837.jpg
  • Ze setkání nejmladší generace a pamětníků v Třebovli autor: Dagmar Krákorová Havlínová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257838.jpg
  • Archivní fotografie z Třebovle autor: Archiv M. Rupikové, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257844.jpg
  • Archivní fotografie z Třebovle autor: Archiv M. Rupikové, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257846.jpg
  • Ze setkání nejmladší generace a pamětníků v Třebovli autor: Dagmar Krákorová Havlínová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/26/2579/257835.jpg