Setkání křesťanských církví v Blansku

Blansko – V Blansku se sešli věřící různých křesťanských církví. Je tam totiž v plném proudu takzvaný Alianční týden, kdy se společně setkávají a modlí. Při této příležitosti si křesťané připomínají tradici náboženských setkání, která má kořeny v polovině 19. století. Vedle zpěvu a modliteb také vzpomínají na své zemřelé a obracejí se ke všem slabým a nemocným.

„Společenství s Duchem svatým ať je s vámi se všemi,“ přeje jeden z kněží věřícím, kteří se sešli u příležitosti takzvaného Aliančního týdne. V pátek bylo v dřevěném kostelíku v centru Blanska plno, tento modlitební večer zaštítila československá církev husitská. „Vždy jedna církev je pořádající a zároveň hostí jednoho z kněží jiného společenství,“ přibližuje podstatu setkávání farář Církve československé husitské Martin Kopecký. 

Od neděle do neděle se tak v organizování postupně vystřídá všech osm křesťanských církví, které v Blansku působí. Alianční týden tu věřící uspořádali už popáté v řadě. Ve světě ale sahá historie daleko hlouběji – tradice společných modliteb začala už v roce 1856. „Za dřívějšího režimu to byla jedna z mála příležitostí na společné setkání křesťanů,“ vzpomíná Josef Merta, jeden z organizátorů Aliančního týdne modliteb. 

Reportáž Markéty Bočkové (zdroj: ČT24)

A za co se v Blansku modlí? Proseb velkých i malých zaznělo nespočetně. „Modlím se za dědečka, ať je mu dobře v nebi,“ prozrazuje jeden z malých křesťanů. „Prosil jsem o to, abychom jako křesťané odráželi Krista způsobem, který bude přitahovat ostatní lidi,“ říká další z účastníků společných modliteb. 

Zároveň s týdnem modliteb mezi sebou věřící uspořádali i charitativní sbírku, její výtěžek půjde organizaci, která pomáhá mladým narkomanům.