Semináře o první pomoci a prázdninových úrazech v Prachaticích

Oblastní spolek ČČK Prachatice ve spolupráci s Městem Prachatice uspořádal semináře První pomoc pro děti, babičky i dědečky. Účastníci se dozvěděli teorii o život zachraňujících úkonech, vdechnutí cizího předmětu, ošetření drobných i větších poranění nebo mdlobách, hodně dotazů bylo také na alergie, uštknutí hadem nebo resuscitaci u dětí. Naučili se také poskytovat první pomoc s improvizovanými prostředky a naši nejmenší se zúčastnili nejen jako figuranti, ale měli možnost si svou babičku pěkně obvázat.

Všichni účastníci obdrželi také pracovní listy s postupy první pomoci. Semináře proběhly ve spolupráci s Městem Prachatice v rámci aktivit projektu Prachatice hravě a zdravě, Obec přátelská rodině.

Text a foto: Zuzana Furišová, Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice