S opravou zborcené římsy hradišťského kostela jsou problémy

Uherské Hradiště - Oprava pětitunové římsy, která se v polovině května utrhla z kostela Františka Xaverského v Uherském Hradišti, je stále v nedohlednu. Kostel přitom už měsíc obepíná lešení a způsobem jeho opravy se podrobně zabýval přizvaný statik.

„Navržené řešení počítalo s tím, že se do konstrukce kostela zanesou mohutné železobetonové prvky, které římsu zpevní a před dalším utržením ochrání na stovky let dopředu,“ přiblížil technický administrátor farního úřadu v Uherském Hradišti František Křivák.

Radnice ale nadějně rozběhnutý projekt smetla ze stolu. „Se zanášením železobetonu do tři sta let starého chrámu nesouhlasí památkáři, necháváme proto zpracovat jiné řešení s cílem odstranit nevyhovující materiál,“ vysvětlila postoj uherskohradišťské radnice její mluvčí Petra Zemčíková a dodala, že o zpracování nového projektu požádalo město jiného statika. „Podle zadání mám projekt zjednodušit, aby bylo na opravu potřeba co nejméně železobetonu. V tuto chvíli ještě není projekt hotový, mám ale určitou vizi, kterou budu v nejbližších dnech rozpracovávat,“ uvedl statik Jindřich Navrátil.

František Křivák, technický administrátor farního úřadu, o zřícení římsy (zdroj: ČT24)

Jen vize ale lidem z farního úřadu nestačí. Mají obavu, že se opravy utržené římsy protáhnou. Pronájem lešení je totiž každý měsíc stojí padesát tisíc korun. Farnost navíc netrpělivě očekává odhadovanou cenu za opravu římsy, která nepochybně půjde do milionů. I proto se chce obrátit na radnici se žádostí o finanční pomoc.

„Fara nějaké peníze má, ale obávám se, že nebudeme schopni pokrýt veškeré náklady,“ přiznal Křivák. Uherské Hradiště je známé tím, že se ve velké míře podílí na spolufinancování sakrálních památek. Pomoc proto město určitě přislíbit může, nicméně dosud podle Zemčíkové od fary neobdrželo žádnou žádost, k níž by se mohlo vyjádřit.

Vedle peněz je přitom dalším problémem nedostatek času. Pokud se opravné práce nestihnou dokončit do zimy, těžký sníh na střeše kostela by mohl způsobit odtržení dalších částí římsy.