„S mou kvalifikací to nebude tak zlé,“ říká Milena Vicenová

Novou českou velvyslankyní u Evropské unie bude Milena Vicenová. Minulý týden o tom rozhodla vláda s tím, že dosavadního velvyslance Jana Kohouta vystřídá přibližně na přelomu roku. Podle vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry má dostatek zkušeností jak z diplomacie, tak z exekutivy. Opozice zase naopak tvrdí, že jde o přešlap a že její jedinou kvalifikací je loajalita k ODS a k premiéru Topolánkovi. A právě Milenu Vicenovou pozval 17. září Miroslav Škraňka do Interview ČT24.

Mohla byste říci, kdo vám nabídl tento post a jak obtížné to bylo pro vás rozhodování?
Tento post mi nabídl pan místopředseda vlády Vondra. A rozhodování bylo trošku obtížné, protože jsem si vědoma, že předsednictví je opravdu velký úkol, veliká práce. Na druhou stranu to byla lákavá nabídka.

Určitě jste zaregistrovala, že opozice nese poměrně nelibě, že střídáte Jana Kohouta. Jde tam pravděpodobně i o to, že vůči Janu Kohoutovi, kterého nominovala ještě Špidlova vláda, nebyly žádné výrazné kritiky nebo připomínky. Jiří Paroubek řekl, že vaší hlavní kvalifikací je loajalita k ODS a k premiéru Topolánkovi. Jak vnímáte tuto kritiku?
Rok na přípravu předsednictví je opravdu to nejmenší možné minimum. I tak to je opravdu veliký, těžký a náročný úkol připravit stálé zastoupení nebo pokračovat v přípravách. Rok velvyslanec opravdu potřebuje. To je absolutně nezbytné.
Pokud jde o kritiku, k té bych se snad ani nevyjadřovala. Jenom jsem dost dobře nerozuměla, proč Jiří Paroubek mluvil o nějakém zpožďování například programu na rozvoj zemědělství a venkova. Ten byl za mého nástupce schválený jako první společně se Švédskem. Kdybych něco dramaticky zpozdila, nebylo by to přece možné. A když se vrátím zpátky k programu SAPARD, který jsem kdysi měla na starost, tak z něj Česká republika čerpala nejlépe z desíti kandidátských zemí. Snad to s mou kvalifikací nebude tak zlé.

Když mluvíme o loajalitě k ODS, pracovala jste také pro vicepremiéra Jiřího Čunka. Neuvažujete o tom, že byste vstoupila do nějaké politické strany, protože jste bezpartijní?
Tak se moje úvahy neodvíjejí. Ne.

Hodně kritická slova ze strany sociální demokracie zněla také v tom smyslu, že můžete zájmy České republiky poškodit, protože nemáte dostatek diplomatických zkušeností, respektive, že nejste diplomatka?
Nejsem kariérní diplomatka. Ale proč bych proto měla poškozovat zájmy České republiky? Chci nasadit všechny síly, abych zájmy České republiky opravdu hájila. A jsem na to připravená a chci do toho jít s nasazením. Každý máme svoje silnější stránky. Například jednání o společné zemědělské politice bude velmi náročné. Je to čtyřicet procent v rozpočtu Evropské unie. Strukturální fondy, kterými jsem se dlouhá léta zabývala, to je dalších ještě více než čtyřicet procent rozpočtu Unie, regionální politika. V tom budu mít výhodu oproti kariérnímu diplomatovi, který se těmito oblastmi nezabýval. Zabývala jsem se i otázkou bezpečnosti potravin, hygienou potravin, spolupracovala jsem i s direktorátem pro výzkum, měla jsem na starost i integrovanou prevenci životního prostředí. Takže přece jen jsem nějaké zkušenosti nasbírala.

Byla jste ministryní zemědělství v první Topolánkově vládě. V Bruselu se pohybujete od roku 1998. Cítíte v současné době něco jako své minus nebo něco, co vám ještě třeba chybí před tím, než vstoupíte do Bruselu?
Nějaká zkušenost klasického kariérního diplomata, ale tu jsem připravena si doplnit. Mám tři měsíce a ráda se učím nové věci. Jsem připravená. Pokud jde o oblast předsednictví, tou jsme se zabývali už na ministerstvu zemědělství a je vlastně i součástí mé práce při vyjednávání strukturálních fondů, takže to půjde zvládnout.

Budete připravovat české předsednictví Evropské unii, které připadá na první polovinu roku 2009. To bude váš nejvýznamnější úkol. Jak si mohu představit práci na jeho přípravě, co to bude obnášet? Budete hledat lidi, tvořit týmy, vyjednávat, nebo jak to bude vypadat?
Tuto práci už má na starost místopředseda vlády Vondra a jeho tým. Jde jednak o záležitosti jako je doprava, organizace celé řady desítek schůzek, jednání, vedení pracovních skupin a dokonce vedení Rady Evropské unie. Další věc je vlastní obsah předsednictví, abychom jako Česká republika uměli náš názor prodávat konsolidovaně a posunout vývoj vpřed.
Dále to bude také spolupráce s dalšími zeměmi, ať už novými členskými zeměmi, Visegrádskou čtyřkou nebo i s klasickými starými členskými zeměmi. Musím také připravovat zázemí, aby naši experti měli v Bruselu co nejlepší zázemí, co nejlepší podmínky a co nejlepší informace z druhé strany. Počítám s tím, že musím maximálně uplatnit hlavně svou vlastnost pro komunikaci, protože ta bude nesmírně důležitá.

Obsah předsednictví, který jste zmínila, je politická záležitost. S kým budete tyto otázky konzultovat? S vicepremiérem Vondrou?
Určitě. Ale budu samozřejmě jednat se všemi ministry, budu se pravidelně účastnit výboru pro Evropskou unii a budu také komunikovat s dalšími účastníky toho procesu. Předpokládám, že využiji zkušeností předchozích předsednictví. Zatím mám schůzku s velvyslancem Nizozemí, chystá se schůzka s velvyslancem z Německa a dalších zemí, které už předsednictvím prošly. Bude řada jednání také s kolegy ze Slovinska, kteří budou první novou členskou zemí, která bude mít na starost předsednictví. Dále to bude Francie a Švédsko, které bude mít předsednictví zase po nás. Takže je toho opravdu dost.

Kromě Lucemburska budeme jedinou zemí, která bude mít za velvyslankyni ženu. Budete to mít snazší při jednání s mužskými kolegy, anebo spíše obtížnější?
Nemyslím, že by to mělo být obtížnější. Atmosféra může být pro ženu příjemná, ale nemyslím si, že by to mělo hrát zásadní roli.

Mirek Topolánek oznámil, že nebude prozatím odvolávat paní ministryni Kuchtovou, která byla obviněna z toho, že vysoké školy přijdou o osmašedesát miliard z fondů Evropské unie kvůli špatně připraveným projektům. Překvapilo vás, že pan premiér ministryni neodvolal, nebo jste víceméně čekala takový postup?
Považuji za důležité a klíčové, aby se práce na programech dokončila co nejrychleji. Jde tady jednak o program výzkum a vývoj pro inovace, ale také vzdělávání pro konkurenceschopnost. První jmenovaný program je úzce provázán s operačním programem podnikání a inovace, a to je náš pěkně připravený program. Musí tam být jasné vazby. Programy spolu musí komunikovat a byla by škoda, aby došlo k nějakému zdržení. To si nikdo z nás nepřeje.
Za každý operační program nese zodpovědnost řídící orgán a v tomto případě je to paní ministryně Kuchtová. Takže jí náleží, aby tuto práci dala do pořádku a co nejrychleji dokončila. Nejde jenom o vlastní program, tedy to, jak budeme peníze využívat, ale také kdo se bude na vlastním zavádění v život podílet, a to je další okruh dokumentů, které se musí připravit a dobře promyslet.

Jste člověk, který s Evropskou unií už dlouho komunikuje záležitosti těchto programů a čerpání peněz. Jaký signál Česká republika vyslala, že poslala návrh, který Evropská komise podrobila tak zdrcující kritice?
Znamená to, že jsme tomu věnovali málo práce a pozornosti. Je to škoda, ale musí se pracovat dál, musí se pracovat naplno, aby se program dopracoval. Je také důležité mít na ministerstvu dostatek šikovných, schopných lidí, kteří vědí, o čem programy jsou, kteří umí pěkně formulovat, ale též se dobře domluvit s kolegy z ostatních ministerstev a taky s těmi, komu jsou ty programy určeny.

Ministryně Kuchtová byla kritizovaná za to, že stále obměňuje tým, který připravuje tyto programy. Myslíte si, že to je chyba?
Je to chyba, to musím potvrdit. Byla jsem na jednání, kdy zástupce Evropské komise říkal: „Opravdu se pokaždé setkávám s jinými tvářemi, a to mě netěší.“

Premiér Toplánek řekl, že věří, že do patnáctého října bude všechno napraveno a připraveno. Nicméně v jednom rozhovoru jste byla mírně skeptická, jestli se to do tak blízkého data dá vůbec stihnout?
Nejde jenom o to program napsat. My jej musíme také s druhou stranou dobře projednat. Dobře vím, kolik tři první programy, které jsou z evropského sociálního fondu a které jsou velmi pěkně připraveny, stály práce. Takže vyjednávání je vždy o obou stranách. Každopádně je důležité dobře program připravit a odeslat jej do Bruselu. Pak uvidíme dál.

Zmiňovala jste program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Lidovci přišli s tím, že tady bychom mohli přijít až o padesát devět miliard. Brusel nás kritizoval především za to, že tým paní ministryně spolupracoval s agenturou CzechInvest. Co na tom Bruselu vadí?
Nedá se říci, že by Bruselu vadila spolupráce s CzechInvestem. Například u programu výzkum a vývoj pro inovace to naopak vítá, to je dobré propojení, které je blízko k podnikatelům a k zástupcům byznysu. Pokud jde o druhý program, tam bylo rozhodnutí unáhlené, bylo příliš málo promyšleno a navíc přišlo v době, kdy už byl program dávno odeslán. To je jeden ze tří úspěšných. A byla by škoda, aby se kvůli tomu jeho schválení zpozdilo. To byla hlavní příčina, hlavní problém. A převod na CzechInvest nebyl dobře komunikován, promyšlen.

Mirek Topolánek na dnešní tiskové konferenci mluvil řádově o několika měsících, kdy by programy měly být připraveny. Nicméně nějakou deadlinu premiér nezmínil. Jaký je váš odhad?
Můj odhad je, že nejlepší programy budou schváleny do konce letošního roku. Měly by to být tři programy z evropského sociálního fondu. Mám na starost vyjednávání s regiony, i když tady už si za každý program ručí řídící orgán. Regiony si však vedou velice pěkně. Věřím, že ty nejšikovnější budou mít programy schváleny. Dál si pěkně vede program průmysl a inovace, doprava. Věřím, že řadě dobrých programů se to letos podaří.

Budete jako velvyslankyně při Evropské unii moci ovlivňovat, aby se už nestávaly podobné věci, jako se teď staly v případě vzdělávacích programů?
Určitě se o to budu snažit, ale hlavně se budu snažit o posílení komunikace. I tato otázka byla dost problémem komunikace. Někdy je potřeba zapomenout na pohled jednoho resortu, jednoho ministerstva a začít myslet jako Česká republika.

Ministryně Stehlíková v jednom rozhovoru říkala, že člověk, který nemluví perfektní angličtinou, se v Bruselu v podstatě „nechytá“, protože při různých diskusích a jednáních záleží na tom, aby byl velmi hbitý, dokázal velmi rychle argumentovat. Jak mluvíte anglicky? Jakými dalšími jazyky mluvíte?
Mluvím plynně anglicky, německy, francouzsky a učím se španělštinu. V Bruselu jsem nikdy v komunikaci neměla problémy. Pokud jde o komunikaci, je opravdu dobré, abyste zachytil i drobné rozdíly. I když jsem nikdy nezažila nějaké úšklebky nebo jízlivost nad nějakým nedokonalým vyjádřením kohokoliv ze zúčastněných. Je vždy dobré, když umíte partnery oslovit v jejich rodném jazyce.

Budete se jako velvyslankyně snažit třeba o prosazování dalších věcí, které pálí Českou republiku a její obyvatele, například otevírání pracovních trhů?
Určitě ano, ale to se zase vracíme k předsednictví. Celé předsednictví je ve znamení Evropy bez bariér. A byla bych ráda, kdyby to bylo i mé osobní motto.

Mohla byste říci některou ze svých priorit, které jsou za prvním úkolem - přípravou předsednictví?
Kdybych se měla vrátit, odkud jsem vyšla - k zemědělství, klonila bych se za větší liberalizaci zemědělské politiky, za větší příklon k tvorbě krajiny, rozvoji venkova než k dotování prosté výroby. Hospodaření s vodou, údržba krajiny, to byly moje priority i během mého krátkého působení ve vládě. A jinak samozřejmě dobré fungování společného trhu, včetně všech čtyř svobod, tedy i volného pohybu osob a služeb.

Budete mít vůbec nějaký volný čas, nebo předpokládáte, že práci budete věnovat patnáct, šestnáct hodin denně?
Budu muset pracovat s nasazením, to už tak bývá, ale mě to i trochu baví. Mám ráda, když je práce náročnější a když do toho můžu jít s nasazením. Ale musím mít nějaký prostor pro sport, pro cyklistiku nebo pro kulturu.

Na co se těšíte v Bruselu?
Těším se na mezinárodní prostředí. To jsem v Bruselu vždycky měla ráda. Těším se, že na stálém zastoupení opravdu dělají velmi šikovní lidé, je radost s nimi pracovat. Těším se, že to bude zajímavé, jsem trošku zvědavá.

(redakčně kráceno)

Interview ČT24
Vydáno pod