Rybáři se dohadují o peníze za karasy

Lednicko-valtický areál - Týden před výlovem Hlohoveckého rybníku v Lednicko-valtickém areálu se zdá, že jeho majitelé a nájemci zakopávají válečnou sekeru. Rybníkáři se už dva roky přou se státní Agenturou ochrany přírody a krajiny o povinné letnění rybníků. To už několikrát vyvolalo vášnivé spory kvůli  přemnoženým plevelným karasům. Za to, že je loni a předloni nechali zlikvidovat, teď rybníkáři žádají více než milion korun.

Z Lednických rybníků už rybáři vytáhli stovky tun plevelných karasů stříbřitých. Ryby, které se dají jen těžko využít, museli nejdříve skladovat a pak nechat odvézt. Chvíli to dokonce vypadalo, že je nechají v malých nádržích leknout. Táhnoucí se spory o to, kdo má náklady spojené s likvidací nepotřebných ryb proplatit, se snad blíží ke konci. Po dvou letech se rybníkáři s Agenturou ochrany přírody a krajiny sešli a možná se začíná rýsovat dohoda. „Dohodli jsme se, že budou uhrazeny náklady na výlov, skladování a expedici karasa, který tady byl,“ popsal část dohody Otto Vaďura, jednatel APH Rybníky Hlohovec. 

Jeho firma taky po agentuře požaduje, aby jí znovu vypočítala nájemné za rybníky a přehodnotila dříve údajně neprávem udělené pokuty. Na zaplacení jí dali čas do příští středy, na vyřízení dalších dvou podmínek do pátku. Státní agentura ale zatím zůstává spíše opatrná. O jasné dohodě přímo nemluví. „Vedení AOPK slíbilo  tyto požadavky do konce příštího týdne opětovně vyhodnotit a informovat pana Vaďuru, jestli se něco změnilo na našem dosavadním názoru,“ řekl dnes Jiří Matuška, vedoucí Správy CHKO Pálava.

Karas se na Lednicku zabydluje

Problém s karasy očekávají rybníkáři i letos. Podle nich je způsoben tím, že jim agentura nařídila rybníky povinně letnit. To znamená, že z nich musí na jednu sezónu upustit vodu a nenasazovat do nich chovné ryby. Právě tím dají karasům prostor k přemnožení. Jak s nimi naloží letos, to rybníkáři rozhodnou až podle toho, jestli agentura splní, na čem se dohodli. „My jsme připraveni stejně jako loni součinně spolupracovat na výlovu karasa stříbřitého, ovšem uvidíme, jestli nám pronajímatel nebude bránit,“ slíbil Matuška.

Rybníkáři se ale připravují i na variantu, že jim agentura do středy nevyhoví. „Pokud nebudou vyřešeny věci minulé, tak výlov a uskladnění karasů provedeme podle takového scénáře, aby nás to stálo co nejmíň peněz,“ pohrozil Vaďura.

Tři rybníky v blízkosti Lednice si firma APH pronajímá už skoro 20 let. Až do roku 2008 problémy s přemnoženými karasy neměla.