Rekondiční pobyty důchodců a tělesně postižených na Berounce

Důchodci a postižení tráví rekondičně ozdravné pobyty v rekreačním středisku Ludmila v Roztokách u Křivoklátu. Kromě cvičení a masáží je součástí tamní rehabilitace i tanec.

Vydáno pod