Radnice Slezské Ostravy je proti budování zařízení na likvidaci ropných lagun

Ostrava - Zástupci radnice ostře kritizují záměr sdružení Čistá Ostrava vybudovat v prostoru bývalého Dolu Heřmanice zařízení na zpracování ropných kalů z ostravských lagun. Sdružení se ale brání, tvrdí, že místo bylo vybráno tak, aby manipulace s odpadem měla co nejmenší vliv na život místních obyvatel.

V prostoru bývalého dolu přímo na rozhraní ostravských čtvrtí Heřmanice a Hrušov se má podle záměru sdružení Čistá Ostrava zpracovávat ropné kaly z ostravských lagun pro další likvidaci. Radnice ve Slezské Ostravě, pod kterou tato lokalita spadá, ale plán ostře odmítá: „Dovedeme si představit, že kromě zvýšené prašnosti a zápachu, dojde i ke zhoršení dopravy po silnici Orlovské nebo Bohumínské,“ argumentuje starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř (ČSSD). 

Odpad z lagun se má v areálu bývalého dolu Heřmanice zpracovávat pouze dočasně, údajně dva roky. Ropné kaly se tu budou míchat s energetickým uhlím z Polska a s páleným vápnem. Vzniklá palivová směs by pak mohla skončit např. v dětmarovické elektrárně. 

Zástupci sdružení Čistá Ostrava, které má na odstraňování ostravských ropných lagun státní zakázku, se k celé věci odmítli pro Českou televizi vyjádřit a poslali pouze písemné prohlášení: „Záměr vybudování skladu paliva v Heřmanicích byl projednán na úrovni Statutárního města Ostrava jako příznivé řešení pro zajištění odbytu vyrobeného paliva, které zanikne při odstranění ekologické zátěže lagun Ostramo… Lokalizace je zvolena mimo obytnou zástavbu právě s ohledem na to, aby obyvatelstvo Ostravy bylo odstraňováním staré ekologické zátěže lagun Ostramo dotčeno co nejméně…“ 

Podle zástupců radnice se veřejné projednání o možné stavbě uskuteční 6. května.

Vydáno pod