Průzkum krypty v chrámu sv. Vavřince v Bojkovicích

V kostele sv. Vavřince v Bojkovicích byla otevřena krypta za účelem prozkoumání. Otevření se zúčastnili zástupci města a památkových úřadů. V roce 1781 císař Josef II. zakázal pohřbívání ve veřejných chrámech. Od té doby se pochovává pouze na hřbitovech.