Projektový den v Borohrádku

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek již několik let spolupracuje různými formami se školami ze zahraničí. Žáci si vyměňují dopisy, e-maily, videa nebo se účastní videokonferencí a projektových setkání. Jednou z mezinárodních aktivit je i projekt Comenius Let’s Create.

Dne 8. března se v rámci této spolupráce konal v ZŠ TGM Borohrádek projektový den. Nejprve se všichni shromáždili v aule školy. Žáci pátého až devátého ročníku zde prezentovali různé informace o partnerských zemích – Polsku, Turecku a Španělsku.

Školy zapojené do projektu vedou fiktivní firmu. Fiktivní firma z borohrádecké školy s názvem Smart Toys For Smart Children se zabývá výrobou hraček a právě výroba hraček byla náplní druhé části projektového dne. Třídy vymýšlely a tvořily různé druhy hraček – například deskové hry, různé postavičky, loutky či hlavolamy.

Reportáž Natálie Nejedlé (zdroj: ČT24)