Projekt iTEC v Borohrádku

Žáci ZŠ TGM Borohrádek z 8. A a 8. B od začátku dubna poznávají, jak by mohla vypadat výuka ve třídě budoucnosti. Borohrádecká škola je totiž jednou ze sedmi českých základních a středních škol, které jsou v tomto pololetí zapojené do velkého evropského projektu iTEC.

Projekt iTEC, kterého se účastní 27 partnerů včetně 15 ministerstev školství, se snaží načrtnout možné trendy vývoje výuky na evropských školách a následně je vyzkoušet v praxi. Osm čtyřčlenných týmů z osmých tříd borohrádecké školy vytváří v rámci projektu v hodinách anglického jazyka vlastní vzdělávací počítačové hry pro žáky šestých a sedmých ročníků. Mezi nimi najdeme on-line hry, 3D závodní hru, adventuru či hru pro chytré telefony s využitím QR kódů.

Součástí vývoje her bylo vedení blogů, opakování učiva, vyhledávání vhodných vzdělávacích her, seznamování s novými programy či vytváření myšlenkových map. První prototypy týmy prezentovaly mladším žákům a některým učitelům, od kterých získávaly podněty pro zlepšení hry. Zpětnou vazbu získávaly i od vrstevníků ze Španělska a Turecka. Výsledky svého snažení žáci představili veřejnosti 19. června 2013 při závěrečné prezentaci v borohrádeckém kině.

O tom, jak se žákům tvorba her daří, se můžete přesvědčit sami na webových stránkách iteczsboro.webnode.cz.

Program iTEC na ZŠ v Borohrádku (zdroj: ČT24)