Prohlášení premiéra Fischera ke schůzce

Tiskové prohlášení předsedy české vlády Jana Fischera po dnešním jednání se státním sekretářem Vatikánu Tarcisiem Bertonem.

Hlavním tématem mého rozhovoru s jeho eminencí kardinálem - státním sekretářem Bertonem byla aktuální světová ekonomická krize a její dopad na sociálně slabé a potřebné.

Shodli jsme se, že v souladu s textem poslední encykliky jeho svatosti Benedikta XVI. Láska v pravdě bychom ani v této obtížné situaci neměli zapomínat na ty nejpotřebnější, ať již v našich zemích či v zemích třetího světa. Pojem solidarita se stává mottem těchto dnů a nabývá větší naléhavosti, nežli kdy dříve.

V této souvislosti vysoce oceňuji gesto katolické církve odložit téma majetkového vypořádání státu s církví na dobu příhodnější.

Není pochyb, že náš závazek vyřešit tuto otázku i nadále považujeme za nesmírně důležitý a jsem si jist, že se to podaří v době nepříliš vzdálené.

S panem kardinálem - státním sekretářem jsme se shodli také v otázce dosud nedořešené bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Ačkoli tato záležitost nepůsobí zásadní problém ve vzájemné komunikaci, bylo by dobré pokročit v jejím řešení.

Pevně věřím, že se brzy naskytne příležitost, abychom mohli s panem kardinálem pokračovat v našem úspěšně započatém dialogu nad aktuálními otázkami společného zájmu České republiky a Svatého stolce.

Vydáno pod