Probíhá měření výskytu drog v kanalizaci. Ostrava zná první výsledky

Moravskoslezský kraj – Výzkumný ústav vodohospodářský se snaží detailně zmapovat uživatele drog prostřednictvím vody v kanalizaci. Projekt, který byl spuštěn vloni, má zmapovat nejen počet uživatelů v konkrétních lokalitách, ale i typy užívaných drog. Testy probíhají v šesti velkých městech v kraji. První výsledky jsou už zpracovány.

Pervitin patří mezi nejoblíbenější drogy a jeho příznivci žijí především v Ostravě. To jsou první poznatky projektu, který probíhal v celé České republice. V Moravskoslezském kraji odborníci sledovali vzorky z odpadních vod v Ostravě a v dalších pěti městech. „Odebereme vzorek, který se slévá po dobu 24 hodin. Z něj si bereme část. Máme pak takzvaný směsný vzorek, abychom měli průměrný vzorek za celý den,“ vysvětluje manažerka projektu Věra Otčenášková z Výzkumného ústavu vodohospodářského. Ze vzorku pak odborníci zjistí koncentraci konkrétní drogy. Ostrava je zmapovaná nejlépe, vzorky se dají odebrat na deseti místech.

Reportáž Nadi Chattové (zdroj: ČT24)

Z prvních výsledků vyplývá, že v centru Ostravy je spotřeba pervitinu vůbec nejvyšší. Během víkendových dnů pak stoupá obliba další drogy, extáze. Odebírání vzorků přímo z kanalizační sítě je podle odborníků ideální hlavně v tom, že je anonymní. Navíc dokáží přesněji lokalizovat místa, kde se uživatelé vyskytují. Větší koncentraci zaznamenali i v nákupních centrech. „Ukazuje se, že trestná činnost v nákupních centrech je spojená právě s drogami. Že je tam vysoké procento prostých krádeží, protože se tam dá koupit přímo ta droga. Jsou tam i dealeři, kteří tam tu drogu prodávají,“  uvádí Lubor Hruška z občansky prospěšné společnosti Accendo – Centra pro vědu a výzkum.

Sběr vzorků z odpadních vod bude pokračovat až do roku 2015. Odborníci je budou porovnávat, chtějí tak získat zcela nová data o užívání drog. Zároveň své poznatky předají policii.