Přepis Nečasova vyjádření po výslechu na policii

"Já chci jednoznačně říci, že doposud mě vázala moje funkce předsedy vlády. To znamená, byla to i moje přirozená loajalita a oddanost naší zemi, která mě nutila být velmi zdrženlivý ve svých vyjádřeních. Toto břímě od úterý nemám, a můžu tedy mluvit naprosto otevřeně. Jedná se o politický proces. Jedná se jednoznačně o svévoli státního zastupitelství. Jedná se o vykonstruovanou záležitost.

Dnes mě překvapilo, že jsem nenašel palcové titulky novin a otvíráky zpráv po včerejčím vystoupení pana (vrchního státního zástupce Ivo) Ištvana v České televizi. Zarazilo mě, možná už jste měli všichni po pracovní době, že nikoho z vás nezarazilo, že on sám označil celý případ za právní konstrukci, teď ho cituji doslova. Já bych dodal: ano, je to vykonstruovaný politický proces.

Zarazilo mě, že nikoho z vás nezaujalo, že poprvé velmi upejpavě přiznal, že těch 150 milionů korun z bankovních schránek, které vytvořily tu výbušnou směsici politické kauzy, že nemá žádný důkaz o jakékoliv spojitosti s kýmkoliv z obviněných. A poprvé přiznal, že vlastně netuší, zda s nimi mají souvislost. To znamená, tady jsou skutečné splétány jednotlivé příběhy a je z nich konstruována kauza, která má závažné politické a ústavní dopady. Já chci také říci, že ten postup státního zastupitelství je velmi podivný. Oni ve chvíli, když věděli, že pošlou do sněmovny žádost o vydání, tak na můj podnět a pod mým tlakem mě poslali předvolání k podání vysvětlení, aby ho poté změnili ve výslech svědka. Ale pozor, aniž dnes umožnili advokátům obviněných klást mi dotazy. Přerušili můj výslech po úvodním slovu a znemožnili kladení dotazů. To je velmi nestandardní postup a jenom potvrzuje to, že toto šetření, které mimochodem není vedeno policií, ale přímo vrchním státním zástupcem, tak jenom potvrzuje vysokou nestandardnost postupu státního zastupitelství.

Chci také říci, že považuji tyto manévry za velmi znepokojující, přestože dnes bylo oznámeno, že toto mé úvodní vystoupení je bráno jako ztráta důvodu ke koluzní vazbě těch obviněných, že je uměle nafukován seznam vyslýchaných svědků, stane se, že někdy je celý vyslýchací den, jako toto pondělí, zrušen a advokáti obviněných se to dozví třicet minut před tím. To znamená, jsou vytvářeny předpoklady pro umělé natahování celé kauzy, včetně toho, že sněmovna tedy bude rozhodovat o mém vydání a vše nasvědčuje tomu, že chtějí držet pod tlakem všechny obviněné co nejdéle ve vazbě. Vazba naprosto postrádá smysl jako tzv. koluzní, je to evidentně nátlaková vazba a já chci říci jedno. Ta vazba všem obviněným zničila jejich společenský statut. Každým dnem a týdnem je ničí i existenčně. Chci připomenout, že všichni obvinění jsou živitelé rodin. Na všech obviněných jsou závislé nezletilé nebo závislé osoby. A chci také připomenout jednu věc, že u některých obviněných je známý fakt i policii, že mají závažné zdravotní problémy. A pod fyzickými a psychickými strázněmi déletrvající vazby se jim můžou tyto zdravotní problémy velmi závažným způsobem zkomplikovat. Já chci říct jednoznačně, pokud se to v těchto případech u obviněných stane, činím vrchního státního zástupce Ivo Ištvana osobně zodpovědným z toho, že poté, co jim zničil společenské postavení, poté co je trvající vazbou ničí existenčně, tak pokud je začne ničit i zdravotně, tak to už bude překročen Rubikon.