Přednáška o Emilu Holubovi v Košticích

V pondělí 7. dubna se v Košticích uskutečnila přednáška Emil Holub a Slapy Viktoriiny. Dr. Marie Imbrová na ni nepřijela sama - doprovodila ji busta tohoto slavného cestovatele, vytvořená sochařem ze Zimbabwe. Publikum vyslechlo životní příběh lékaře Emila Holuba. Jeho strasti a radosti v Evropě i Africe včetně peripetií ve vztazích se ženami podala poutavě česká afrikanistka, sběratelka afrického umění a diplomatka Marie Imbrová.

Přidala zajímavou historii objevování a mapování Viktoriiných vodopádů, kde celý svět upřednostňuje Livingstonea, ale pravdou, kterou odhalila právě Marie Imbrová se spolupracovníky v Harare, je to, že první mapu VIktoriiných vodopádů zakreslil právě Emil Holub. Jeho ručně kreslená mapa Slapů VIktoriiných, jak je sám nazval, byla poprvé otištěna roku 1879 v Gramhamstownu. Emil Holub se tak stal prvním oficiálním kartografem vodopádů.

Dále posluchači vyslechli příběh Rhodesovy železnice a mostu k Viktoriiným vodopádům. Přednáška byla doplněna výstavkou map, fotografií, obrázků a dokumentů o Emilu Holubovi, a dále koši a šperky z oblasti Tengenenge, kde Mariina nadace Klub přátel Tengenenge provozuje školu a školku pro tamní děti.

Všichni odcházeli plni nejen nových neznámých skutečností o slavném Čechovi, ale i nadšeni ze skutků této drobné ženy, která tak mnoho udělala pro propagaci nejen Holuba, ale i Afriky a její kultury. 

Irena Hellerová, Koštice