Pozďátky se postupně zbavují skládky

Pozďátky (Třebíčsko) – Ze skládky v Pozďátkách na Třebíčsku už je odvezena většina nebezpečných odpadů, největší ekologická zátěž Vysočiny tak postupně mizí z mapy. Ještě letos se má začít odstraňovat i kontaminované podloží. Během dvou let bude pozemek zcela vyčištěn a osázen trávou a zelení. Sanace kontaminovaného území s rozlohou pěti hektarů bude stát celkem 529 milionů korun, z nichž větší část poskytnou evropské fondy. Ze skládky léta unikala voda znečištěná kyselinou sírovou a těžkými kovy, odpady měly v celkovém objemu až 30 tisíc tun.

Tisíce tun zelené skalice, azbest, pneumatiky a dalších 137 různých druhů odpadů a nebezpečných chemických látek už v Pozďátkách není. Odborné firmy už většinu odvezly k ekologické likvidaci. „V současné době je odvezeno 24 800 tun odpadu,“ potvrdil ředitel společnosti Geam Pavel Koscielniak a Josef Pospíchal z České inspekce životního prostředí doplnil: „Většina skončí v severních Čechách na skládkách firmy Celio.“ Areál, který je největší ekologickou zátěží v celém kraji Vysočina, na základě rozhodnutí vlády loni odkoupil stát za 23 milionů korun od italsko-lucemburské firmy Logika. Z havarovaného tělesa skládky dlouhá léta unikala voda znečištěná kyselinou sírovou a těžkými kovy. „Část vod ještě může odtékat, ale většina jich je čištěna a po příslušných rozborech, pakliže splní příslušné limity, vypouštěna do vodoteče,“ dodal Josef Pospíchal.

Odborníci původně odhadovali menší objem pozďátecké skládky, už nyní ale kamiony odvezly asi o 700 tun odpadu víc, než se původně předpokládalo. Přesto by cena za likvidaci neměla přesáhnout 530 milionů korun, z devadesáti procent zaplatí práce Evropská unie. „Po sanaci a rekultivaci skládky tam vznikne krajinná zeleň, bude tam tráva, rozptýlené stromy a dřeviny,“ uvedl starosta Pozďátek Jiří Válal (nestr.).

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)

Veškerý nebezpečný odpad ze skládky by měl být odvezen už v polovině října, letos bude následovat ještě odtěžení kontaminované zeminy z podloží.

Ze skládky v Pozďátkách na Třebíčsku už je odvezena většina nebezpečných odpadů.
Zdroj: ČT24