Podzimní cena DDM ve sportovní střelbě

Tradiční podzimní cenu ve sportovní střelbě připravil i letos Dům dětí a mládeže v Šumné ve spolupráci s místní ZŠ. Celkem 133 účastníků z 1.–9. ročníku ZŠ soutěžilo ve sportovní střelbě na 10 ran vleže, mladší žáci s oporou, starší žáci bez opory.

Z dětí ve věku 1. ročníku ZŠ si nejlépe vedli Lenka Vacíková /9 bodů/ a Ondřej Kreuzmann /22 bodů/, z dětí ve věku 2. ročníku ZŠ si první místo vystřílela mezi děvčaty Elisabeth Mülbacherová /23 bodů/, mezi chlapci byl nejlepší Robin Jačianský /26 bodů/.

Z třeťáků byla mezi děvčaty nejlepší Sabina Dajčarová /97 bodů/, mezi chlapci František Cejpek /82 bodů/, mezi čtvrťáky bodovali na prvním místě Kateřina Sklenářová /96 bodů/ a Pavel Slabý /96 bodů/, na stejných místech skončili mezi páťáky Kateřina Svobodová /95 bodů/ a Jan Turek /95 bodů/.

U dětí 6. ročníku ZŠ si nejlépe vedli Anna Karbanová /86 bodů/ a Daniel Slabý /70 bodů/, mezi sedmáky byli nejlepší Lucie Pavelcová /86 bodů/ a Michal Tománek /77 bodů/. Mezi soutěžícími ve věku 8. třídy ZŠ si nejlépe vedli Kristýna Makovičková /84 bodů/ a Jan Mlýnek /74 bodů/, nejlepší střelkyní ve věku 9. ročníku ZŠ se stala Radka Zajacová /79 bodů/, mezi chlapci obsadil ve stejné kategorii 1. místo Ondřej Brabenec /89 bodů/.

Pro nejlepší střelce připravili pořadatelé diplomy, věcné ceny věnovali sponzoři.

  • Podzimní cena DDM ve sportovní střelbě autor: Božena Malačková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1173/117264.jpg
  • Podzimní cena DDM ve sportovní střelbě autor: Božena Malačková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1173/117263.jpg
Vydáno pod