Poděkování náchodským dobrovolným hasičům za pomoc při povodních v Terezíně

V obřadní síni náchodské radnice ve středu dne 10. července proběhl slavnostní akt. Starosta města Náchoda Jan Birke si pozval všechny náchodské dobrovolné hasiče, kteří obětavě pomáhali s odstraňováním následků letošních červnových povodní v Terezíně, aby jim za jejich pomoc a perfektně zvládnutou sbírku humanitární pomoci osobně poděkoval a předal malý dárek.

Hasičům přišli poděkovat také oba místostarostové města Náchoda – Ing. Tomáš Šubert, který jako Bělovesák zažil osobní pomoc hasičů při poslední velké povodni v roce 1979 a s pocitem hrdosti i Mgr. Drahomíra Benešová. Moderování slavnostního aktu se ujala tisková mluvčí – Bc. Nina Adlof, pamětní listy hasičům předal velitel okrsku Náchod a velitel JSDH Lipí v jedné osobě – br. Stanislav Hrudík.

Poděkování se jmenovitě týkalo těchto náchodských dobrovolníků (řazeno abecedně): Babí (Hornych Petr, Mertlík Jan, Roušar Zdeněk, Říha Jan, Svoboda Michal), Běloves (Bajer Lukáš, Braha Jan, David Jiří, Flek Leoš, Gregorovič Vladimír, Hejzlar Petr, Moldavčuk Viktor, Peš Michal, Punar Pavel, Šumpík Michal, Urbánek Robert), Dobrošov (Balcar Aleš, Malina Josef, Umlauf Josef ml.), Jizbice (Benda Petr, Kubelka Martin, Mrština Jan, Pšenička Milan), Lipí (Hrudík Stanislav, Kotyz Pavel, Šimek František, Špaček Miroslav, Václavek Miloš, Železo Martin) a Náchod (Černý Jan, Černý Martin, Černý Václav, Kavan Tomáš a Vacek Ondřej). Dík patří také družstvu hasičů z Dolní Radechové, která sice příměstskou částí Náchoda není, do Okrsku Náchod však patří a hlavně - její dobrovolní hasiči (Gregor Alois, Martinec Jaroslav), se k těm náchodským připojili.

Začátkem června, kdy vytrvalý déšť na některých místech naší republiky způsobil lokální záplavy, město Náchod vyhlásilo na pomoc zatopeným oblastem humanitární sbírku. Náchodští dobrovolníci dlouho neváhali a již dne 7. června do Terezína odjela první skupina v počtu 24 členů dobrovolných hasičů z Lipí, Bělovse, Babí, Jizbice a Dobrošova pomoci při likvidaci škod, které napáchala velká voda. V příměstské části Terezína – v Českých Kopistech - se hasiči zaměřili na přečerpávání vody z lagun, vzniklých na mnohých zahradách tak, aby následně mohli odčerpávat vodu i ze zaplavených sklepů domů, studní s pitnou vodou a z garáží. Zde totiž hrozilo narušení statiky již tak poničených stavebních objektů. Hasiči také ochotně občanům pomáhali s vyklízením věcí ze zaplavených domů a s nakládáním kontejnerů s poničenými věcmi (nábytek, koberce, potraviny a ošacení). Další skupina z řad náchodských dobrovolných hasičů se podílela na odčerpání vody v obci Počáply, které probíhalo dokonce až do pozdních nočních hodin. Zdejší skupina dobrovolníků taktéž pomáhala občanům s vyklízením domů a nakládáním odpadních kontejnerů.

V Terezíně náchodští dobrovolní hasiči nasadili následující hasičskou techniku, prostředky a strojní vybavení: Cas 24 Lias (Lipí), Volkswagen transporter s károu (Lipí), Avia Furgon s vlekem (Náchod), DA-12 s vlekem PPS-12 (Dobrošov) a dále čerpadla 2x PS-12, 2x velké kalové čerpadlo, 2x velké plovoucí čerpadlo, 3x malé plovoucí čerpadlo, 1x malé kalové čerpadlo a 2 elektrocentrály.

Během týdne (od 7. do 14. června) se v Terezíně vystřídalo celkem 29 náchodských dobrovolných hasičů, a to bez nároku na mzdu či jakoukoliv jinou peněžní odměnu či úlevy. Družstvo Náchod dále průběžně zajišťovalo střídání a dovoz humanitární sbírky. V terénu se setkali dobrovolníci nejen z celé České republiky, ale rovněž i dobrovolníci z okolních států, kterým osud lidí postižených povodněmi nebyl lhostejný. Občané Terezína všechny dobrovolníky uvítali s otevřenou náručí a poskytnuté pomoci si moc považovali. To ostatně dokazuje i děkovný dopis velitele Ústeckého HZS, který dle slov Mgr. Benešové nedávno dorazil na náchodskou radnici.

Nemyslet jen na sebe a své blízké, ale najít si čas i pro ostatní, zejm. za situace, kdy pomoc opravdu potřebují, není dnes úplnou samozřejmostí. Náchodští dobrovolní hasiči pomocnou ruku těmto občanům na úkor svého volného času podali a tím opětovně dokázali, že i v dnešní době se pár takových dobrých duší najde. Poděkování z úst pana starosty proto hasiči uvítali a přijali s pocitem, že ani v 21. století nejsou zcela zbyteční.

Ing. Jiří Polák, jednatel a kronikář SDH Běloves