Pod brněnským Špilberkem vzniklo ekocentrum Otevřená zahrada

Brno - Vybudování ekocentra přišlo zhruba na 90 milionů korun. Součástí centra je jedna z provozně nejekologičtějších staveb v zemi. Bude sídlem neziskových organizací, které v ní budou pořádat školení a akce pro veřejnost. K nim využijí i sousední zahradu s 12 zastaveními na téma ochrana přírody. Celý tento areál nazvaný Otevřená zahrada zpřístupní Nadace Partnerství na jaře 2013 také obyvatelům a návštěvníkům Brna.

Cílem této ekologické organizace bylo vytvořit ve středu města ekocentrum pro všechny generace. Pomoc veřejnosti nabídnou poradny v ekologickém domě. Lidé si od jara budou moci vyjít do zahrady na procházku, přičemž zastavení v ní by měla děti přimět k tomu, aby více rozuměly smyslu ochrany životního prostředí. Centrum, které bylo postaveno i díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí, by mělo ročně navštívit až 50 000 lidí.

Svahy pod Špilberkem tvoří rozlehlý park. V ekocentrum se proměnila část, která byla za druhé světové války vybombardována, od té doby pustla. Žili v ní jen bezdomovci ve dřevěných boudách. Snahou ekologů i vedení města bude úbočí pod hradem dále zvelebovat. Měla by na nich vzniknout cyklostezka, uvažuje se o vytvoření lanovky na Špilberk a založení vinohradu.

Petr Korecký o projektu otevřené zahrady (zdroj: ČT24)

Budova patří k nejlepším ukázkám zeleného stavění v ČR. „Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu – stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů – jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Miroslav Kundrata o pasivním domě (zdroj: ČT24)

Dům je možné ve všech úrovních napříč prostoupit, prohlédnout si nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Funkční náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. Poskytuje zázemí pro více než 60 pracovních míst odborníků z neziskových organizací a konferenční sál a jednací místnosti pro dalších 70 lidí. Součástí pasivního domu je také informační biosystém, který vytvořili grafici pomocí trávy, listů a zvadlých květin z brněnských květinářství.