Poběžovický Den Země

Na ZŠ v Poběžovicích proběhlo 21. dubna netypické vyučování, které přineslo mnoho nových poznatků a zážitků. V rámci Dne Země se konal celoškolní projektový den zaměřený na životní prostředí. Žáci si mohli podle svého zájmu vybrat z devíti tematicky různých stanovišť. Smíšené skupiny žáků pracovaly celé dopoledne a využívaly své dosavadní zkušenosti v praxi. Projektu se zúčastnili i přizvaní odborníci. Během akce se děti mimo jiné zaposlouchaly do zpěvu ptáků, podívaly se, jak se staví indiánský stan, navštívily čističku odpadních vod či zašlé vesnice v okolí Poběžovic, poučily se, jak třídit odpadky a také pobesedovaly se starostou obce.

Reportáž Andrey Teplé (zdroj: ČT24)