Po desítkách let se vzácné tapiserie vrací domů. Ale jen do srpna

Valtice - Unikátní gobelínová místnost valtického zámku zůstala po druhé světové válce prázdná. Vzácný soubor tapiserií s názvem Čínský císař dostal darem Josef Václav z Lichtenštejna přímo od pruského krále. Poté, co na zámku tři roky sídlilo velení ruské armády, cenné nástěnné koberce zmizely. Odcizené tapiserie se dnes po desítkách let vrací na své původní místo.

„Na zámku bylo tři roky velení ruské armády, díky tomu tu dnes nemáme velkou část věcí,“ smutně připustil kastelán valtického zámku Michal Tlusták.

Řadu let nebylo jasné, kam se vzácné gobelíny z valtického zámku poděly. V roce 1952 se objevily v prodejně starožitností ve Vídni, odkud je koupila movitá rodina průmyslníků z Itálie.

Rod Lichtenštejnů po odcizeném majetku léta pátral. Až v roce 2006 se jim podařilo cenné textilie najít a o rok později i odkoupit díky tomu, že rodina italských průmyslníků se dostala do finanční tísně. I díky tomu se téměř kompletní série tapiserií vrací na své původní místo.

Takhle vypadal gobelínový pokoj před válkou
Zdroj: ČT24/Zámek Valtice

Stěny valtického zámku opět zdobí například gobelín Audience u čínského císaře nebo Čajový obřad. Výstava Valtice - Vídeň - Vaduz a zpět aneb Příběh daru pruského krále je unikátní také v tom, že se jedná o první příležitost, kdy se odcizený majetek knížecího rodu Lichtenštejnů vrací do objektu, který rod původně vlastnil.

Soubor gobelínů není bohužel kompletní. Nástěnný koberec s názvem Tanec se nepodařilo získat, nebo se nedochoval. Jeho přesná podoba není totiž známá ani kurátorům sbírek, protože tato tapiserie není zachycena na dobové fotodokumentaci. Původní gobelínový pokoj je dnes totiž modrou ložnicí.

O zmizelé tapiserii hovoří kastelán Michal Tlusták (zdroj: ČT24)

Tapiserie s orientálními motivy jsou z lichtenštejnských sbírek pouze zapůjčené do konce srpna. Organizace alespoň dočasné zápůjčky vzácných gobelínů přesto trvala tři roky. Do Valtic také zamířil kurátor knížecích sbírek, pod jehož dohledem mohli pracovníci zámku začít s instalací nástěnných koberců.

Výstava nabídne i 3D model zlatého kočáru Josefa Václava z Lichtenštejna

Cílem aktuální výstavy není jen ukázat cenné nástěnné koberce z berlínské produkce, jejichž původ se datuje zhruba na rok 1715, ale především připomenout osobnost knížete a diplomata Josefa Václava z Lichtenštejna.

„Asi největším vrcholem jeho diplomatické kariéry bylo, že když Marie Terezie ženila svého syna, budoucího císaře Josefa II., tak byl Josef Václav vyslán v čele poselstva do Parmy, kde měl vyzvednout Isabellu Parmskou. Z hlediska důvěry a prestiže, které se tehdy Josef Václav těšil, mu nebylo rovno,“ připomenul významnou historickou osobnost Tlusták.

Výstava však láká také na unikátní 3D prezentaci rokokového zlatého kočáru, který patřil přímo Josefu Václavovi z Lichtenštejna. Vzácný kočár je ve skutečnosti umístěn v zahradním paláci v Rossau ve Vídni, tudíž nebylo možné jej do Valtic přivést. „Kočár je příliš velký, abychom ho mohli dopravit do druhého patra, tak jsme zvolili alternativní cestu,“ prozradil Tlusták.

Zlatý kočár se na valtické výstavě představí ve 3D
Zdroj: ČT24/Zámek Valtice

Poprvé se tak objevuje originální prezentace pomocí moderních aplikací v tabletech. Skrze ně budou moci návštěvníci vidět nejen 3D model zlatého klenotu mezi kočáry, ale celý jeho pohyb v prostoru.

„Je nachystáno velké plátno s vytištěným obrazem příjezdu Josefa Václava právě zlatým kočárem do Parmy. Když se spustí moderní technika, návštěvníci budou mít možnost se na něj podívat a dokonce k němu budou blíže než ve Vídni, kde by je k němu tak blízko nepustili,“ nalákal na letní výstavu Tlusták.

Vydáno pod