Patrick Diviš: Náboženská tematika by neměla být Popelkou v televizním vysílání

Více prostoru pro kreativní pracovníky a zajímavé projekty, v tom vidí přednosti nového systému tvůrčích skupin Patrick Diviš. Vedení České televize jej koncem března vybralo jako hlavního producenta náboženské tvorby, kterou bude i nadále řídit z Brna. Pocítí změny také diváci na svých obrazovkách?

Vznik tvůrčí producentské skupiny pro náboženskou tvorbu je podle Patricka Diviše pozitivní signál nejen pro diváky, ale také pro církevní a náboženský život v českých zemích. „Znamená to pro nás, že Česká televize a její managament považuje náboženskou tvorbu za důležitou součást veřejnoprávního vysílání,“ říká Diviš.

Nová skupina do sebe včlení všechny dramaturgy, kteří se náboženské tvorbě v České televizi doposud věnovali. „Vzniká jeden tým, který bude obstarávat v současnosti běžící pořady, ale také vymýšlet a připravovat nové,“ upřesnil. Kancelář, ze které téměř dva roky řídil brněnské Centrum náboženské tvorby jako šéfdramaturg, přitom neopustí.

Co tyto změny reálně přinesou?

Především se spojí potenciál kreativních pracovníků v této oblasti, kteří budou moci spolupracovat na různých nových projektech. Zároveň je to i signál pro brněnské televizní studio, odkud budeme náboženskou tvorbu koordinovat. Vnímám to jako významný způsob profilace studia, které má v náboženské tvorbě dlouholetou tradici.

Podle statistik podíl věřících v České republice klesá. Odráží se to i na sledovanosti pořadů s náboženskou tematikou?

O tom, že klesá počet věřících, bych polemizoval. Spíše je to o ochotě lidí identifikovat se s nějakou konkrétní církevní institucí. Byť klesá ochota lidí hlásit se k církvi, hlad po duchovních tématech, etickém pohledu na svět a tradicích zde pořád je. Osobně cítím, že zájem o náboženské vysílání a pořady s etickým rozměrem naopak stoupá. Čím více se všechno relativizuje, čím více mizí hodnoty ze všech oblastí lidského života, tím více je člověk začíná vyhledávat.

Takže náboženské vysílání není jen pro katolíky, ale skupina diváků je mnohem širší.

Přesně tak. Jsme veřejnoprávní televize – to znamená, že vysíláme pro všechny a musíme myslet na různé divácké skupiny. Naším cílem je připravit velmi různorodou nabídku, aby si z ní mohl každý něco vybrat. Určitě se nemůžeme považovat za křesťanskocentristické vysílání, byť křesťanství hraje v našich životech a historii významnou roli. Dnes je zde řada dalších náboženských směrů, které musíme nějakým způsobem reflektovat.

Snažíte se měnit způsoby oslovování diváků, abyste přitáhli třeba i mladší skupiny?

Určitě v našem portfoliu nenajdete pořad, který by byl v něčem zastaralý. Myslím si, že jdeme s dobou. Co se týče mladších diváků, tam je to velmi složité, ale to je obecný problém všech televizí. Mladá generace se na televizi dívá méně, a když už se na ni dívá, tak úplně jiným způsobem, než jak by si to přáli televizní pracovníci.

Pracujete už na nějakém novém pořadu?

Máme vytyčené tři hlavní směry. Mou hlavní ambicí je udělat pořad, který by velmi niterným a příběhovým způsobem řešil etická dilemata dnešní doby. Ač své životy žijeme relativně bezstarostně, každé naše rozhodnutí – od těch úplně nejjednodušších, že si koupíme například vajíčko, které snesla slepice žijící ve špatných podmínkách, po to, že řešíme nemoci svých blízkých, všechno to má zásadní etické dopady. Na tuto (ne)samozřejmost bych chtěl upozornit televizním cyklem.

Druhý směr je Cyril a Metoděj. V květnu vstoupíme do významného cyrilometodějského jubilea – 1150 let od jejich příchodu na Velkou Moravu. Byl to významný zlom pro vývoj našeho kulturního prostoru a chceme se tomu tématu věnovat různými formáty. V roce 2015 si připomeneme 600. výročí upálení mistra Jana Husa, to bude zase ideální příležitost věnovat se více české protestantské historii.

Za třetí, na naše území pronikají náboženství, která zde nemají dlouhou tradici, ale začínají v životech lidí hrát důležitou roli. Rádi bychom zmapovali působení těchto jiných náboženství v podobě zajímavých publicistických sond. Sám jsem si vytkl za cíl vysledovat proměny současné lidské spirituality a její odrazy v konkrétní religiozitě, v postojích lidí, v jejich příbězích.

Dá se očekávat, že se v blízké době výrazně promění také stávající pořady?

Nezačínáme od nuly. Není to tak, že bychom teď všechno zahodili a začali úplně znovu. Určitě ale budeme o všech pořadech přemýšlet, jak je dále zlepšovat. Ze strany České televize máme v našem kreativním snažení plnou podporu. Mým hlavním cílem je, aby náboženská tvorba nebyla Popelkou v celkové tvorbě České televize.