Pasivním domům se daří především na jižní Moravě

Brno - Zaplatit za celoroční vytápění domu méně než pět tisíc korun? Sen nejednoho majitele. Náklady na výstavbu nízkoenergetického domu jsou přitom často jen o deset procent vyšší než u klasické stavby. Ačkoliv se pasivní domy podílí na celkové výstavbě jen jedním procentem, nejvíce se jim daří na jižní Moravě a Plzeňsku.

Každý rok vyroste v České republice asi stovka nových pasivních domů. Oproti Rakousku nebo Německu je to ale stále zanedbatelné číslo. „Vládne tu neznalost, a to jak na straně investorů, tak i na straně firem, projektantů či architektů,“ myslí si stavitel pasivních domů Martin Konečný.

Co je to pasivní dům?

Pasivní dům musí splnit několik kritérií, aby získal certifikát, a mohl tak užívat označení pasivní dům.

  • roční potřeba tepla na vytápění musí být menší než 15 kWh na m² obytné plochy
  • roční potřeba primární energie nesmí přesáhnout 120 kWh na m² obytné plochy
  • budova musí být neprůvzdušná, když dojde ke snížení tlaku v budově oproti venkovní atmosféře (o 50 pascalů), může být infiltrováno max. 60 procent objemu vzduchu v budově

Energeticky úsporným domům se daří hlavně na jižní Moravě nebo na Plzeňsku. V případě Jihomoravského kraje je to především zásluhou dobrých klimatických podmínek. Celkem je v republice na pět stovek nízkoenergetických staveb, většinou rodinných domů. Už se ale objevují i rozsáhlejší projekty, jako jsou například domov pro seniory v Modřicích nebo konferenční a ubytovací centrum v Hostětíně. Pasivní budovy škol či hotelů se ve světě začaly objevovat už před dvaceti lety, první podobná stavba u nás vyrostla až v roce 2004.

Hovoří stavitel pasivních domů Martin Růžička (zdroj: ČT24)

Druhy energeticky úsporných domů

Pasivní dům není jediným druhem energeticky úsporných staveb. Existuje jich celá řada:

  • Nízkoenergetický dům byl předchůdcem pasivního domu. Při stavbě jsou na něj kladeny nižší nároky než na dům pasivní, proto nemusí splňovat tak přísná kritéria pro energetickou úspornost.
  • Nulový dům je naopak náročnější variantou pasivního domu, který je technologicky vybaven tak, aby čerpal veškerou energii jen z místních zdrojů.
  • Aktivní dům klade důraz na životní prostředí a vnitřní klima domu. To má být díky použitým materiálům zdravější. Svou roli hraje i dostatečný přísun světla a čerstvého vzduchu.

Nízkoenergetickému stavitelství má napomáhat i nový projekt Cesty na zkušenou, který nabízí studentům stavebních fakult možnost vyrazit na praxi do firem, které se pasivním stavbám věnují. „Třeba v Dolním Rakousku, které je naší nejbližší zemí, se s energeticky úspornými stavbami, pasivními domy a nulovými domy můžeme setkat,“ vysvětlil děkan Fakulty architektury VUT Brno Josef Chybík.