Park v Ivančicích se kvůli bentonitu vyvlastňovat nebude

Ivančice - Krajský soud v Brně zamítl návrh firmy Bentex na vyvlastnění parku v Ivančicích. Firma tam chtěla dotěžit bentonit, jehož ložisko v parku leží.  Spory o horninu, která se v tamní rekreační oblasti těžila, ale nedotěžila, se táhnou už několik let. Firmě se nepodařilo soud přesvědčit, že těžba bentonitu je ve veřejném zájmu. K vyvlastnění pozemků proto soud neshledal důvod. Podle průzkumu, který si radnice zaplatila, navíc není vzácná hornina tak kvalitní, jak se čekalo.

Co je to bentonit?

Je to reziduální (zbytková) hornina vznikající zvětrávacím procesem sopečných hornin, velmi jemnozrnný jíl se značnou absorpční schopností. Použití je dost všestranné, chovatelství (podestýlka), čištění odpadních vod (pohlcovač ropných látek), ve slévárenství pro syntetické formování směsi, stavebnictví (těsnící hmoty), jako přísada do keramických hmot a nátěrových hmot, ve farmacii (přísada do mastí), potravinářství (např. čiření vína) a dokonce zemědělství. Dobývací prostory vyhrazeného nerostu bentonitu v České republice dosahují 187,83 ha. Ivančické ložisko představuje 3,9% z celkové plochy všech dobývacích prostorů u nás. Podle jakosti je ivančický bentonit zařazen do skupiny vhodné pouze pro průmyslové využití ve slévárenství.

Bentonit – tato vzácná jílovitá hornina vzbuzuje v Ivančicích vášně už více než deset let. Přestože nebylo jasné, kolik bentonitu v ivančickém ložisku zůstalo, bylo velkým lákadlem pro těžební společnosti. Poslední nabídka, která padla před dvěma lety, byla na necelých 5 milionů korun pro město. Obyvatelé Ivančic a okolí ale zasypali radnici peticemi. Jediná cesta k bentonitu totiž vede přímo středem parku, kterého se místní nechtějí vzdát.

Ivančický bentonit, i když je méně kvalitní, by se mohl využívat ve stavebnitví jako například těsnící materiál.

„Myslím si, že pro všechny obyvatele Ivančic by bylo důležité, aby se to uvedlo do původního stavu, protože to byl krásný areál a pořádala se tam spousta akcí a myslím si, že pro rodiče s dětmi by to byla využitelná věc,“ říká maminka, která se do parku šla projít s kočárkem.