Pálavou po nových turistických trasách

Perná - Z Pavlova nebo Dolních Věstonic na Děvín a odtud po červené turistické značce do Mikulova. Tak vypadá klasická cesta pro většinu turistů, kteří navštíví Pálavu. Klub českých turistů ale nedávno označil nové cesty, kudy po Pavlovských vrších chodit. Chráněná krajinná oblast Pálava se tak více otvírá návštěvníkům. Nové značení oficiálně otevřela včera.

Nové trasy umožní turistům více pohybu zejména v části Pálavy blíže k Mikulovu - kolem Stvolové hory, Národního přírodního parku Tabulová a Růžového vrchu. Spojí pro pěší Pernou, Bavory a Klentnici. Celkem je vyznačeno 5 kilometrů nových tras.

Z Perné do Klentnice

NO COMMENT: Nové stezky na Pálavě (zdroj: ČT24)

Tato trasa by se dala s trochou nadsázky nazvat fotbalová. Začíná u fotbalového hřiště v Perné a přes hřiště pod Sirotčím hrádkem, kde protíná páteřní červenou trasu, vede dolů do Klentnice. Místní lidé trasu dobře znají, chodili tudy dlouhá léta nahoru k Sirotčímu hrádku.

Z Bavor pod Stolovou horu

Druhá cesta vede z Bavor pod Stolovou horu, kde se napojí na červenou značku do Mikulova. Obě trasy, vyznačené zelenou barvou spojuje žlutá turistická značka. Těm, kdo zastaví na parkovišti v Klentnici, tak umožní ujít sice členitý, ale krátký okruh, který nevyčerpá ani toho, kdo si krajinu nejraději prohlíží na monitoru počítače.

Paragladisté mohou létat bez obav

Nejen turisty potěšila CHKO Pálava v letošním roce, kdy slaví 35. výročí svého založení. Na své si přijdou i příznivci padákového létání. Letos poprvé povolila CHKO paraglading na Stolové hoře. Právě tito sportovci určitě nové trasy uvítají, budou si moci svého koníčka vychutnat opravdu legálně. I nadále ale musí respektovat skutečnost, že Stolová hora je národní přírodní rezervací, kde je pohyb povolen výhradně po vyznačených stezkách.

Nové cesty nebylo nutné budovat

„Lidé se po těchto trasách pohybovali už v minulosti, v podstatě se jedná o bývalé cesty, které lidé hospodařící zde v krajině používali. Cesty jsou pořád schůdné, chodili tudy turisté, kteří hledali něco nového v krajině,“ říká vedoucí CHKO Pálava Jiří Matuška. Na stezce se podle něj budou moci turisté pokochat netradičním pohledem na skalní bradlo nebo obdivovat bohatě rozkvetlý podrost v listnatém lese pod Sirotčím hradem.

  • Nové turistické stezky na Pálavě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2603/260249.jpg
  • Sirotčí hrádek autor: B. Mazáč, zdroj: B. Mazáč http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2606/260539.jpg
  • Osamocený strom na Pálavě autor: B. Mazáč, zdroj: B. Mazáč http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2606/260537.jpg
  • Ještěrka - stálý obyvatel Pálavy autor: B. Mazáč, zdroj: B. Mazáč http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2606/260538.jpg
  • Sirotčí hrádek ze Stolové hory autor: B. Mazáč, zdroj: B. Mazáč http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2606/260535.jpg
  • Pohled ze Stolové hory k Mikulovu autor: B. Mazáč, zdroj: B. Mazáč http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2606/260536.jpg
  • Stolová hora autor: B. Mazáč, zdroj: B. Mazáč http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2606/260534.jpg