Ostravská zoo nově chová antilopy jelení

Ostrava – Ostravská zoologická zahrada začala s chovem nového zvířecího druhu. Ve výběhu Indie zblízka, který bezprostředně navazuje na nedávno otevřené návštěvnické centrum s restaurací, mohou lidé pozorovat stádo antilop jeleních.

Před časem už se v tomto výběhu zabydlely samice jednoho z nejpestřeji zbarvených jelenů – axise indického, jehož chov zoo obnovila po téměř dvaceti letech. Nové ostravské stádo antilop jeleních čítá osm jedinců, sedm samic a jednoho samce.

„Samec je pro svůj nízký věk zatím stejně zbarven jako samice. Pozorný návštěvník jej však od samic rozezná podle asi pět centimetrů dlouhých růžků,“ podotkla mluvčí zahrady Šárka Kalousková. Dodala, že samcům rostou spirálovité a vrubované rohy, zatímco samice jsou bez rohů. 

„Antilopy jelení jsou drobnějšího vzrůstu. Dospělí jedinci váží pouhých 25 až 35 kilogramů. To je důvod, že mezi jejich predátory patří mnohem více zvířat, a to i menších šelem, proto jsou tato zvířata velmi ostražitá a plachá. V případě nebezpečí se členové stáda varují vysokými výskoky do vzduchu,“ dodala mluvčí zoo. 

Ve volné přírodě obývají antilopy jelení suché travnaté pláně s křovinami a světlé opadavé lesy v nížinách i horách indického subkontinentu. Živí se převážně spásáním travin, někdy také rozhrabávají kopyty a špičkou čenichu zem a vytahují kořínky. Většinu roku žijí ve stádech, která tvoří dospělí teritoriální samci a samice s mláďaty.