Ostravská univerzita otevřela novou Fakultu umění

Ostrava - Studenti Ostravské univerzity mají od letošního akademického roku nové možnosti. Mohou se stát posluchači Fakulty umění, která nabízí hudební a výtvarné obory. Ostravská univerzita se tak stala jedinou neuměleckou vysokou školou v Česku, která vyučuje hru na hudební nástroje. Fakulta vznikla z Institutu pro umělecká studia, který na Ostravské univerzitě působí od roku 2001.

Mezi hudební obory patří například dechové, klávesové a strunné nástroje nebo sólový zpěv. Studenti se domnívají, že nová fakulta pozvedne úroveň i prestiž jejich vzdělání. Navštěvovat fakultu zní podle nich lépe než chodit na institut.

„Fakulta umění je totálně potřebnou věcí a dává možnost nesmírným talentům, kteří tu opravdu jsou, aby se dále rozvíjeli,“ potvrzuje ředitel Janáčkovy filharmonie Peter Krajniak.

Vedení univerzity doufá, že nová Fakulta umění v Ostravě by mohla zabránit odchodům talentovaných lidí z kraje. Mnozí z nich totiž odchází studovat umělecké obory do Brna nebo do Prahy. „Ostrava má pořád ještě nálepku průmyslového města, ale já si myslím, že kulturní a umělecký potenciál je tady velký,“ míní děkan Fakulty umění Dušan Foltýn.

Kromě hudebních oborů nabízí fakulta i výtvarné umění se zaměřením například na malbu, sochařství, intermédia nebo grafiku. „Ostravský experiment je nový právě v tom, že na půdě jedné umělecké fakulty se potkávají dva studijní programy, výtvarná umění a hudební programy,“ podotkl proděkan Ostravské univerzity Zbyněk Janáček.

K přírodovědecké, filosofické, zdravotně sociální a pedagogické fakultě tak přibyla i pátá, Fakulta umění. Ostravská univerzita přijala v letošním roce na 3700 nových studentů, což je asi o 12 procent více než loni. Do prvního ročníku nové fakulty jich bylo přijato 350.

Vydáno pod