Ostravská charita má otevřené dveře

Ostrava - Charita Ostrava pomáhá lidem v nouzi už devatenáct let. Ve čtvrtek otevřela dveře široké veřejnosti. Lidé si tak mohli zažít atmosféru azylového domu, kontaktního centra pro osoby bez přístřeší nebo domova pokojného stáří. Provoz charity z velké části financuje město Ostrava a ministerstvo práce a sociálních věcí. Všechna zařízení ostravské charity budou pro veřejnost otevřena také dnes, a to od devíti do patnácti hodin.

Charitativní středisko Gabriel pomáhá seniorům, kteří už nejsou zcela soběstační. Každý den se jich tady sejde nejméně deset. V centru jsou v té době, kdy jejich blízcí pracují nebo se o ně z jiných důvodů nemohou starat. „Našim klientům zajišťujeme pomoc při sebeobsluze, zajišťujeme stravování a různé aktivizační činnosti,“ říká vedoucí střediska Jana Paseková.

Charita pomáhá nejenom seniorům, ale také dětem, mládeži nebo osobám bez přístřeší. Mezi ně patří i Ivo Žurovec. Na ulici žije už několik let. Přespává v charitní noclehárně, přes den využívá kontaktní centrum. „Tady chodím, protože tady jsem mezi lidmi, se kterými se můžu pobavit,“ řekl.

„Klient tady má možnost se osprchovat, umýt se, je tady také možnost příručního šatníku. Vedle toho je zde i jídlo ve formě polévky a chleba,“ uvedl vedoucí útvaru sociální prevence Charity Ostrava Vojtěch Curylo. Ředitel ostravské charity Martin Pražák zdůraznil, že organizace funguje už od roku 1991, kdy působila pouze v oblasti pečovatelské služby. Teď poskytuje 19 sociálních služeb a 3 zdravotní služby.

V ostravské charitě se včera také slavilo. Svá životní jubilea v Domově pokojného stáří oslavily hned dvě klientky – paní Tymlová 102 let a paní Kurková 80 let. „Jak jsem to oslavila? Nijak zvlášť,“ posteskla si paní Tymlová. Navštívit a prohlédnout si zařízení ostravské charity můžete i dnes.

  • Život ve středisku Gabriel autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1441/144081.jpg
  • Charita Ostrava autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1441/144082.jpg
  • Život ve středisku Gabriel autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1441/144083.jpg
Vydáno pod