Ostravané nechtějí kvůli špatnému ovzduší hasičský trenažér

Ostrava - S případnou stavbou cvičného trenažéru pro hasiče v Ostravě na Hranečníku nesouhlasí obyvatelé okolních rodinných domů. Obávají se totiž, že kvůli simulovaným požárům se v této oblasti ještě zhorší už tak špatná kvalita ovzduší. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Šárky Vlčkové je ale vše v pořádku. Říká, že cvičné požáry by se měly dělat pouze v době, kdy není inverze.

Z areálu opuštěných kasáren na Hranečníku chce Ostrava do pěti let vybudovat Technickou a výcvikovou základnu pro hasiče, policisty a strážníky. Přispěje na to také ministerstvo vnitra. Má tam ale být i požární trenažér a ten budí strach. Kolem je totiž vilová čtvrť a její obyvatelé odmítají dýchat horší vzduch než dosud. Vznik nového výcvikového střediska schválil i krajský úřad. Ten posuzoval i vliv stavby na životní prostředí. „Podle našeho názoru několikaminutové hoření v době, kdy nebudou špatné rozptylové podmínky, nezhorší ovzduší v této oblasti,“ tvrdí mluvčí Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková. 

Lidé, kteří bydlí v okolí budoucího výcvikového střediska, si ale myslí, že se krajský úřad nevypořádal s námitkami České inspekce životního prostředí. „Krajský úřad totálně selhal při posuzování vlivu na životní prostředí. My vlastně vůbec nevíme, jaké látky se uvolní do ovzduší, v jakém množství, kolik lidí tím bude zasaženo a o kolik se zhorší imisní situace v zemi,“ říká člen výkonného výboru občanského sdružení Vzduch Vladimír Burda. Obyvatelé Slezské Ostravy, Radvanic i Bartovic se chystají proti stavbě požárního trenažéru protestovat a to ve čtvrtek – na veřejném projednávání územního řízení.

Reportáž Dagmar Famfulíkové (zdroj: ČT24)