Ostrava schválila nový Tržní řád

Ostrava – Město schválilo nový Tržní řád, který zakazuje podomní prodej, pochůzkový prodej bez prodejního zařízení, omezuje se i stánkový prodej. Tržní řád je závazný pro celé území statutárního města Ostravy bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.

„Tržní řád vznikl proto, že na území města nebyly, s výjimkou jednoho obvodu, upraveny tržní podmínky. Důvodů pro jeho vydání bylo mnoho. Například potřeba regulace podomního a pochůzkového prodeje bez prodejního zařízení, rozmístění „stánků“ ve městě, regulace restauračních zahrádek,“ vysvětlila Alena Vojkovská, mluvčí Magistrátu města Ostravy.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje vítají občané města. Pravidelné oslovování „prodejců výhodného zboží“ či „zaručeně lepších služeb“ jim vadí. Ne každý oslovený totiž dokáže „prodejce“ odmítnout. Stává se pak, že podlehnou iluzi výhod, a až doma si uvědomí, že naletěli. 

Na prodeji pro charitativní účely Tržní řád nic nemění. Taktéž různé průzkumy, pokud pod nimi není maskován prodej, budou prováděny tak jako doposud.

Nový tržní řád upravuje také otevírací dobu předzahrádek restaurací a barů. Například v centrálním obvodě mohou být nově otevřeny až do půlnoci. To potěšilo hlavně provozovatele podniků ve Stodolní ulici, kterým centrální obvod loni předzahrádky zrušil.

„Provozní doba restauračních zahrádek souvisí s požadavky provozovatelů restaurací, občanů bydlících v blízkém okolí a potřeb jednotlivých městských obvodů. V tomto případě se jedná o stanovení kompromisu, kdy lze velmi obtížně najít vymezení, které bude vyhovovat všem aktérům,“ uvedla Vojkovská.

Platnost tržního řádu je od 22. 3. 2013, od té doby se každý může seznámit na úřední desce s jeho zněním a přizpůsobit se mu. Účinnost je od 6. 4. 2013, od té doby se jím musí všechny dotčené osoby řídit. Městští strážníci pak budou kontrolovat jeho dodržování.

Vydáno pod