Oslavy sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě

Velehrad - Právě dnes se slaví svátek sv. Cyrila a Metoděje. V církevním kalendáři připomíná odkaz křesťanské mise, která na Moravě ve druhé polovině 9. století položila základy vzniku českého státu. Pro tisíce věřících vyvrcholily oslavy příchodů věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velehradě bohoslužbou.

Mise Cyrila a Metoděje na Moravu ve druhé polovině 9. století položila základy české státnosti. S jejich působením je spojen vznik prvního srozumitelného jazyka, písma i občanského zákoníku. Význam těchto dvou svatých přibližuje kardinál Miloslav Vlk: „V té době byly pouze tři liturgické jazyky-latina, řečtina, hebrejština. Žádný jiný. A najednou oni přeložili liturgické knihy pro bohoslužbu do slovanského jazyka.”

Oslavu významného svátku si letos vedle tisíců věřících, kteří se do Velehradu každoročně vrací, nenechal ujít ani vatikánský státní sekretář Tarcisio Bertone - po papeži druhý nejvyšší představitel katolické církve. Ve Velehradě dokonce sloužil dnešní mši. „Tito bratři přinesli evangelium srozumitelné tehdejším lidem.To je trvalý důkaz jejich lásky nejen ke Kristovi, ale i ke všem lidem, které potkali na svých cestách,” popisuje přínos věrozvěstů kardinál Bertone.

Oslavou cyrilometodějské tradice je i nová kniha Čtyřicet homilií svatého Řehoře. V 11. století ji z latiny právě do církevní staroslověnštiny přeložili mniši ze Sázavského kláštera. Příprava jejího vydání trvala 15 let. „Dílo má zejména pro dějiny jazyka obrovský význam, protože je třeba ho rozřezat na jednotlivá slovíčka a o těch přemýšlet,co z toho je převzatého z řečtiny, co z toho je takříkajíc praslovanské a co z toho je už české,” vysvětluje slavista Václav Konzal.

Podle kardinála Miloslava Vlka je cyrilometodějský odkaz i výzvou současníkům, aby žili podle zásad slovanských věrozvěstů – v usmíření a v toleranci k druhým.

Po několika letech nedoprovázelo poutníky obvyklé horké počasí. Záchranná služba tak letos naštěstí zůstala prakticky bez práce.

Vydáno pod