Opuštěné objekty na jižní Moravě se hejtmanství nedaří prodat

Jižní Morava - Jihomoravskému kraji se nedaří prodat nepotřebné budovy. Areál učiliště nebo stará nemocnice kupce nelákají ani přesto, že je úřad nabízí opakovaně a se slevou. Údržba opuštěných areálů přitom stojí peníze, které by krajský úřad mohl investovat jinam.

Bývalá ubytovna v Bučovicích za necelé dva miliony nebo areál staré znojemské nemocnice za více než 72 milionů korun. To jsou příklady některých nepotřebných objektů, kterých se krajský úřad snaží zbavit. Zatím marně. A to i přesto, že nemovitosti nabízí k prodeji opakovaně a oproti původním znaleckým posudkům je dokonce zlevnil.

Areál bývalého učiliště v Rousínově

Jedná se o areál strojírenského učiliště, který se nachází v jižní části zastavěného území části obce Rousínov v zástavbě rodinných domů ulice Kalouskovy. Hlavní budova byla vybudována v roce 1935, zbývající objekty v areálu (budova sociálního zařízení a hala dílen) byly vybudovány při rozšiřování učiliště v letech 1991-1995. Z hlediska platného územního plánu leží nemovitosti v oblasti ON – veřejná vybavenost – školství. Tato oblast je obklopena územím pro bydlení.


Cena: 7 717 000 Kč

„S prodejem je to složitější, jsou to samozřejmě specifické budovy,“ vysvětlil nesnáze s prodejem náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík (ČSSD). Bývalou školu i nemocnici by musel případný investor nejspíš výrazně přebudovat, což znamená další náklady.

Náměstkovi dává za pravdu i realitní makléř Dušan Přikryl. „Jsou to netypické nemovitosti a potřebují jiný přístup, není to rodinný dům. Jedná se velice obtížně obchodovatelné nemovitosti,“ uvedl Přikryl.

Bývalá ubytovna v Bučovicích

Jedná se o obytnou budovu v ulici Součkova, která splňuje parametry rodinného domu. V minulosti byla využívána k ubytování studentů. Na pozemku se dále nachází hospodářská budova sloužící jako sklad a garáž. Ve schváleném územním plánu z roku 2005 je plocha označena jako plocha k bydlení s příslušenstvím v kombinaci s obchodní činností. Velikost pozemku umožňuje parkování osobních aut na vlastním pozemku.

Cena: 1 833 000 Kč

V případě znojemské nemocnice může investory odradit i fakt, že část areálu ještě stále slouží záchranné službě. „Budoucí kupující bude povinen uzavřít s příspěvkovými organizacemi kraje smlouvy o nájmu do 31. prosince 2015. V současné době není z kapacitních důvodů možné úplné vyklizení areálu,“ upřesnil náměstek Pavlík.

Bývalá nemocnice ve Znojmě

Areál takzvané „staré nemocnice“ se nachází v okrajové historické části města Znojma, je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kolbišti a je začleněn do památkově chráněného území. Z jihozápadní strany ohraničuje areál sráz směrem k řece Dyji. Celková plocha areálu činí 30 000 čtverečních metrů.
Areál je tvořen pavilony s lékařskými nemocničními službami a pozemky s venkovními úpravami. Předmětem prodeje nejsou budovy a pozemky sloužící jako léčebna dlouhodobě nemocných.

Podle platného územního plánu je areál nemocnice zařazen do plochy pro zdravotnické zařízení. V současné době ale připravuje město Znojmo nový územní plán, kde je areál nemocnice navržen k zařazení jako obytná plocha umožňující i polyfunkční využití území.

Cena: 72 500 000 Kč

Svého kupce stále marně hledá i areál bývalého učiliště v Rousínově. Krajský úřad ho prodával už loni, zájem tehdy projevila jen rousínovská radnice. Kvůli nedostatku peněz ale nakonec z prodeje sešlo a radnice podle starosty o koupi znovu usilovat nebude. „Nyní nemáme peníze na to, abychom areál koupili. Ve městě je navíc ještě jedno opuštěné učiliště na ulici Tyršova, kde by mohla být v budoucnu základní škola. O to bychom měli větší zájem,“ uvedl starosta Rousínova František Havíř (KDU-ČSL).

Areál bývalé údržby silnic v Břeclavi

Jedná se o areál původně užívaný Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje v ulici Sovadinova. V objektu jsou administrativní, skladové i dílenské plochy, vše včetně technického a sociálního zázemí.

Podmínky musí nejprve schválit Rada kraje, teprve poté bude zveřejněna cena.

Vydáno pod