Oprava zámku v Javorníku

Dominanta města Javorník, zámek Jánský vrch, prochází několikaletou postupnou rekonstrukcí. V letošním roce dostává nový kabát jeho čelní část tyčící se přímo nad městem. Generální opravu si vyžádala i prostřelená kopule (takzvaná makovice), ve které mají být údajně uloženy archiválie a vzkazy z minulosti.

Vydáno pod