Oprava bobry narušené hráze začala

Břeclav - Povodí Moravy dnes začalo s opravou bobry narušené hráze na břehu řeky Dyje ve Staré Břeclavi. O nutnosti ji opravit rozhodli vodohospodáři spolu s břeclavským magistrátem už loni na jaře, kdy odborníci zjistili, že je hráz provrtaná více než padesátkou bobřích nor. Při povodních, které jsou na Dyji na jaře běžné, by tak voda mohla snadno proniknout do nor a hráz narušit. Výsledkem by mohlo být její zborcení a zatopení zmíněné městské části. V ohrožení jsou asi čtyři tisíce lidí.

Pokud by chtělo Povodí Moravy opravit celou - asi kilometr dlouhou - hráz, muselo by investovat přibližně 20 milionů korun. Protože je situace opravdu naléhavá, sanací zatím projde nejvíce poškozených 70 metrů z celého úseku. Zhruba do poloviny března, dříve než nastane očekávané jarní tání, zapustí pracovníci Povodí Moravy do hráze bezmála 2 metry vysokou ocelovou stěnu. Tato jednorázová investice je odhadována na 1,5 milionu korun a peníze jsou už připraveny.

Vydáno pod