Ombudsman: Policisté při umístění lidí do cel stále chybují

Brno - Policisté lidem zadrženým v celách často zbytečně odeberou všechny osobní věci a nedostatečně je poučí o jejich právech. Vyplynulo to z velké kontroly, kterou v celách provedla kancelář ombudsmana. Od poslední podobné kontroly v roce 2006 se situace sice zlepšila a ombudsman nezjistil žádné kruté či ponižující zacházení, některé nedostatky ale stále přetrvávají.

Ombudsman Pavel Varvařovský kritizuje například postup některých policistů, kteří lidem v celách odebírají třeba hodinky a brýle a další osobní předměty. V každém individuálním případě by ale měli hodnotit, zda je věc nebezpečná a zda může ohrozit život nebo zdraví zadržených.

Problémy jsou i v nedostatečném materiálním vybavení cel. Někde chybí třeba matrace a kvalitní přikrývky. Ombudsman poukázal také na to, že v některých celách není zaveden režim denního a nočního, tedy mírnějšího, svícení, což může způsobit spánkovou deprivaci.

Telefonát Evy Lípové (zdroj: ČT24)

Pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv provedli 126 návštěv policejních cel. Konaly se vždy bez ohlášení a v různou denní a noční dobu. Ombudsman se zaměřil na dodržování práv zadržených lidí a podmínky v celách. Stejně jako v roce 2006 zůstal problém v nedostatečném poučování lidí umístěných v celách. Kancelář ombudsmana upozorňuje také na obecně nízké povědomí veřejnosti o právech, která má člověk, když se dostane do policejní cely.