Odvoz epopeje Krumlov opět zakázal. Praha balí dál

Moravský Krumlov - Moravskokrumlovská radnice se znovu pokouší zastavit stěhování Slovanské epopeje do Prahy. Tajemník úřadu vydal nové opatření, kterým zakazuje manipulaci se slavným dílem Alfonse Muchy. Rozhodnutí doručila radnice přímo všem zúčastněným stranám. Původní opatření zrušil tento týden Jihomoravský kraj kvůli procesním pochybením. Včera si tak Praha přijela pro obrazy a začala se stěhováním, ve kterém pokračuje i dnes. Nové rozhodnutí odmítá respektovat jako „protiprávní a neplatné“. Právní zástupce Muchovy rodiny chce proto navrhnout, aby byla epopej zajištěna jako důkaz, a zastavit tak další manipulaci s obrazy.

Pražský magistrát považuje rozhodnutí Krumlova za maření úředního rozhodnutí. Podle radního pro kulturu Ondřeje Pechy úřad komplikace ze strany Krumlova očekával a převoz obrazů pokračuje dál. "Předběžné rozhodnutí znojemského soudu, podle kterého obrazy stěhujeme, je nadřazené těmto rozhodnutím. My toto rozhodnutí považujeme za maření úředního rozhodnutí a budeme podle toho postupovat," prohlásil.

Jeho slova potvrdil i právník magistrátu Roman Felix. Uvedl, že Praha se bude dožadovat výkonu soudního rozhodnutí, který převoz povolil. „Budeme také zvažovat podání trestního oznámení, ať už pro maření úředního rozhodnutí, nebo pro zneužití pravomoci úřední osoby,“ doplnil.

Tajemník moravskokrumlovského úřadu svým posledním rozhodnutím podle Pechy porušuje zákony České republiky. „V tomto okamžiku se pohybuje už i na úrovni trestněprávní,“ domnívá se radní. Dodává, že k trestnému činu podněcuje i hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek nabádáním Krumlova a Moravanů, aby nerespektovali rozhodnutí soudu.

"Epopej se stala vítaným soustem…

… pro naše moravské politické kolegy, kteří si z toho dělají politickou kampaň a zatahují sem věci, které do věcného sporu vůbec nepatří. (…) Odmítáme zatahování jakkoli národností noty do tohoto sporu. Praha nebo Čechy versus Morava, to je naprosto falešná karta." /Ondřej Pecha/

Michal Hašek v reakci na poslední vývoj zamířil do Krumlova osobně. Postup Prahy, respektive radního Pechy, považuje za „výraz arogance, ignorování práva a také orgánů veřejné moci“. „Nepadl žádný definitivní soudní verdikt ve věci vlastnictví. Meritorní rozhodnutí nebylo učiněno, a právě proto může být otázka předběžné ochrany pokojného stavu podle občanského zákoníku předmětem správního řízení. Ta řízení jsou si rovna, žádné z nich není nadřazeno tomu druhému,“ tvrdí Hašek.

Podle právního zástupce Muchovy rodiny Romana Kouckého jsou kroky Prahy důkazem neznalosti práva. "Že přednost má rozhodnutí znojemského soudu, je naprostý nesmysl,„ uzpozornil. “Předběžné opatření znojemského soudu upravuje právní vztahy mezi obcí Moravský Krumlov v samostatné působnosti, společnosti Incheba, vlastníkem zámku, a Galerií hl. města Prahy (správce Muchovy sbírky - pozn. red.) a hlavním městem Prahou. Na základě toho předbězného opatření obec nesmí bránit stěhování. Předběžné opatření z dnešního dne chrání práva oprávněných dědiců pana Alfonse Muchy před Galerií hl. města Prahy a hlavním městem Prahou. Do té doby, než se rozhodne o posledním pokojném stavu."

I Koucký podal trestní oznámení kvůli podezření na spáchání trestného činu maření výkonu úřadního rozhodnutí. Navíc chce navrhnout, aby městský úřad epopej zajistil jako důkaz pro řízení o předběžné ochraně. "Pak k ní bude znemožněn vstup do doby, než se kauza vyřeší," doplnil krumlovský starosta Jaroslav Mokrý.

"Nejde o žádný problém…

… nacionalistického střetu s Prahou, z mého pohledu jde o střet Morava versus arogantní vedení hlavního města Prahy, jmenovitě pan radní pro kulturu Ondřej Pecha. (..) Žádný politik si po roce 1989 nedovolil v přímém televizním přenosu to, co dnes pan Ondřej Pecha, popřít právní řád České republiky. Říct, že právo platí jenom pro někoho a jenom někdy, a to konkrétně jen tehdy, když jemu se to rozhodnutí nelíbí, nebo líbí. To je podle mého názoru výraz arogance, ignorování práva a také orgánů veřejné moci." /Michal Hašek/

Hejtman Hašek i přes právnické spory věří, že situaci kolem epopeje se nakonec podaří rozetnout v klidu. "Opětovně chci vyzvat k jednání, ke zklidnění emocí, k tomu, aby si všechny zainteresované strany sedly k jednacímu stolu a hledaly jsme důstojné řešení. Zbrklost není na místě, skončím proto citátem Jana Amose Komenského: Všeliko kvaltování toliko pro hovado dobré jest," vzkázal Hašek do Prahy.

Ministr kultury Jiří Besser:

„Se stěhováním díla by se mělo počkat až do doby po volbách. Je trestuhodné, že se situace vyhrotila v tahanici mezi Moravou a hlavním městem, ale ministerstvo nemá příliš možností, jak do problému reálně zasáhnout. Podle mého názoru by epopej mohla zůstat v Moravském Krumlově. Ideálním řešením by měla být domluva a smírná cesta. Mělo by jít o problém spíše odborný, ne politický.“

Epopej sem, epopej tam

V minulosti bylo již předběžné opatření zamezující manipulaci s dílem vydáno. Opíralo se o argumentaci, podle níž Praha nesplnila vůli tvůrce obrazů Alfonse Muchy a nepostavila pro jeho dílo speciální výstavní pavilon. Tím prý nesplnila podmínky smlouvy, za nichž dílo od malíře získala, a není proto jeho vlastníkem. Majitel díla byl podle tohoto právního názoru neznámý.

Praha se proti tomuto rozhodnutí odvolala a jihomoravský krajský úřad jí vyhověl. V rozhodnutí Moravského Krumlova našel formální nedostatky, kvůli nimž předběžné opatření zrušil. „To ale nebylo jeho konečné stanovisko. Věc vrátil Městskému úřadu Moravský Krumlov k dořešení. Jeho pracovníci zjištěné chyby odstranili,“ řekl Mokrý. Úřad dnes dostal nový návrh na předběžné opatření žádající zakonzervování současného stavu, a to od právního zástupce Muchových potomků Romana Kouckého.