Ocelový svět Jindřicha Štreita

Olomouc - Ocelový svět, tak se jmenuje výstava fotografií Jindřicha Štreita, která ukazuje těžkou práci v dolech a hutích po celé Evropě. Několik desítek industriálně laděných snímků bude v kostele svaté Kláry ve Vlastivědném muzeu v Olomouci k vidění až do 8. května.

V hlavní roli člověk a to, co tvoří téměř polovinu jeho života – práce. Ponuré černobílé snímky doplňuje slabé osvětlení a ještě víc tak zvýrazňuje odevzdanost, zoufalství, vztek, ale i lhostejnost v očích nebo gestech fotografovaných lidí.

Reportáž Martiny Tlachové (zdroj: ČT24)

Polsko, Rumunsko, Anglie, Francie, Německo, ale i autorova rodná Morava. Fotografie vznikaly v průběhu dvaceti let v několika zemích Evropy a některé ze snímků jsou v Česku k vidění vůbec poprvé.

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci má Jindřich Štreit vlastní výstavu úplně poprvé.

Součástí výstavy je i cyklus osmatřiceti fotek spjatých s Hanou. Vznikly totiž v Hanáckých železárnách a pérovnách Prostějov. A industriální fotografie doplňují i plakáty ze Štreitových výstav po celém světě. 

Vydáno pod