O znovuzrození Čejče se zasadila Marie Terezie

Čejč – Málokterá obec má pod stejným jménem hned dvojí historii. Středověká ves Čejč padla za oběť husitským válkám a další tři století byla pustá. O její znovuzrození se zasloužila císařovna Marie Terezie, která obec osídlila francouzskými kolonisty.

Listiny připomínají první, středověkou Čejč už v roce 1222, kdy patřila klášteru cisterciaček Porta Coeli u Tišnova. V roce 1335 už byla Čejč městečkem s právem konat týdenní trhy a vařit a prodávat pivo. O sto let později ale rozvíjející se obec zpustla. Za husitských válek totiž utrpěla těžké ztráty.

Tři minuty z... Čejče (zdroj: ČT24)

Novou historii započala Čejč za vlády císařovny Marie Terezie, která v roce 1769 nařídila zorání obecních pastvin, aby byly na takto získané půdě zakládány nové osady. Tehdejší správce císařských statků, svobodný pán Posch, povolal z Lotrinska a Franche - Comté francouzské rodiny ke kolonizaci uherských statků. Kromě francouzských kolonistů žili v obci i moravští Slováci.

Dnes má obec 458 domů a 1252 obyvatel. Na okolních svazích se velmi daří vinohradům, které jsou právě pro tyto příznivé půdní podmínky vysazovány po stráních kolem Čejče. Obcí vede Mutěnická vinařská stezka.

Čejč
Zdroj: ČT24/ČT Brno