Největší zlínské sídliště Jižní Svahy čeká uzavírka hlavního tahu

Zlín - Jediná silnice spojující největší zlínské sídliště Jižní Svahy s centrem města se začne od srpna letošního roku opravovat. Obyvatele tak čekají uzavírky a zásadní komplikace v dopravě. Vhodné objízdné trasy zde totiž neexistují. Investice si vyžádá téměř 40 milionů korun.

Zúčastněné strany - Ředitelství silnic Zlínského kraje, radnice i Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO), která zde zajišťuje městskou hromadnou dopravu (MHD), zatím hledají nejvhodnější řešení uzavírek. Většinu prací stavbaři uskuteční při částečných uzavírkách jednotlivých jízdních pruhů. I přesto obyvatele musejí počítat zejména v době dopravních špiček s dlouhými kolonami i se zpožděním spojů MHD.

První návrh postupu prací počítá také se třemi sobotami nebo nedělemi, kdy bude doprava na rekonstruovaném úseku, pokaždé v délce asi 600 metrů, zcela zastavena. Vjezd by byl umožněn pouze zásahovým vozidlům integrovaného záchranného systému. Jednu sobotu by byl uzavřen úsek od křižovatky Středová po most přes Kozlův žleb, další sobotu úsek od tohoto mostu po točnu Kocanda, třetí sobotu úsek pak od Středové po poštu Zlín 5.

Stavební firma ale navrhuje, aby se nový povrch pokládal současně na celou šířku komunikace. Podle vedoucího inženýra firmy, která zakázku získala, Pražské silniční a vodohospodářské stavby odštěpný závod 6 Alfonse Decheta je kvalita povrchu při pokládce na celou šířku vyšší než při pokládce po částech.

Konečné rozhodnutí o postupu prací a nezbytných uzavírkách by mělo padnout po jednání s dopravními policisty a pracovníky odboru dopravy a silničního hospodářství zlínského magistrátu v následujícím týdnu.

Obnova povrchu Okružní ulice se uskuteční od srpna do listopadu v úseku od prvního podchodu pod poštou Zlín 5 až po točnu trolejbusů Kocanda. Na zhruba 2,5 kilometru dlouhém úseku silničáři odfrézují povrch staré vozovky až do hloubky 12 centimetrů a položení nový asfaltobetonový koberec. Investice počítá také s vybudováním čtyř nových zastávek MHD.