Nedostatek míst ve školkách řeší v Jihlavě nástavbami

Jihlava - Jihlavské mateřské školy v Jarní ulici a v městské části Antonínův Důl letos čekají rekonstrukce. Město zároveň rozšíří kapacitu každé z nich o 50 míst. V příštím roce by dalších 50 míst mělo přibýt v opravené školce v Resslově ulici. Mateřská škola by měla vyrůst také v areálu Jihlavské terasy. Podle náměstka primátora Rudolfa Chloupka v budoucnu pravděpodobně vzniknou i závodní školky. Jihlava se už delší dobu potýká s velkým nedostatkem míst v mateřských školách. V dalších letech se má navíc situace ještě dál zhoršovat. Radní chtěli problém řešit přístavbami některých stávajících budov. Doposud ale naráželi na protipožární vyhlášku, která neumožňovala stavět další podlaží.

„V příštím roce by se počet míst ve školkách měl navýšit přibližně o 200 míst,“ uvedl náměstek. Současná kapacita 17 pracovišť Mateřské školy Mozaika a Speciální mateřské školy je kolem 1 460 míst. „Snažíme se, abychom v mateřských školách umístili kolem 90 procent zájemců,“ dodal. Nová místa pro 100 dětí vznikla i v montované školce, na kterou město poskytlo dvacet milionů korun. Přednost ale mají nástavby stávajících školních budov, ke kterým patří zahrady, jídelny a další technické zázemí. Není proto nutné vše nově stavět.

Nástavby školek ale dosud brzdili hasiči. Kvůli protipožárním předpisům nepovolovali stavět žádná nová patra. Budova mohla mít maximálně přízemí a první patro. „Právní úprava, která platí právě od 1.3. letošního roku, už ale počítá s druhým patrem, kde lze nástavby nebo vestavby na stávajících objektech provádět,“ řekla ČT mluvčí Hasičů kraje Vysočina Petra Musilová.

Reportáž Radovana Daňka (zdroj: ČT24)

Dítě musí mít za sebou i povinné očkování

Zápisy do dvou mateřských škol v Jihlavě se uskuteční ve dnech 18. a 19. dubna. Kritéria pro přijímání se podle náměstka primátora zjednodušila. Očekává se proto značný převis zájmu nad možnostmi. Kromě dosaženého věku tří let a trvalého pobytu v Jihlavě nebo obci, s níž má město uzavřenou smlouvu o placení neinvestičních výdajů, musí mít dítě za sebou i povinné očkování. „Neobjevují se už podmínky zaměstnanosti rodičů nebo rodičovská dovolená s mladším sourozencem, které byly těžko kontrolovatelné,“ řekl Chloupek.

Vydáno pod