Narodila se první známá přeživší paterčata na světě

Callander (Kanada) - 28. května 1934 se v malém kanadském městečku Callander v provincie Ontario narodila první známá přeživší paterčata na světě. Tehdy to bylo vnímáno téměř jako zázrak. Nejen proto, že šlo o první živě narozená paterčata, která přežila i v dalších dnech, ale také proto, že šlo o identické novorozence. Z pěti sester Dionneových - Cecile, Emilie, Marie, Annette a Yvonne - dnes žijí jen dvě, Cecile a Annette, Emilie zemřela ve dvaceti letech v roce 1954, Marie se dožila 35 let (zemřela v roce 1970) a Yvonne zemřela v 67 letech v roce 2001.

Paterčata byla atrakcí v parku „Paterčatov“

Pět dcer se narodilo Olivě Dionneové dva měsíce před plánovaným porodem. Vláda státu Ontario ale tehdy děti izolovala od pěti dalších sourozenců a rodičů a vystavila je jako atrakci v parku nazvaném Quintland (Paterčatov). Na děvčátka hrající si za sklem se denně přijelo podívat až 6000 lidí. Rodiče je vysoudili až po devíti letech a sestry, které vystupovaly v reklamách a hrály ve filmech, později žádaly od kanadské vlády kompenzace za „vykořisťování“ svého dětství. Všech pět sester po dovršení 18 let odešlo z domova. Vdaly se Marie, Annette a Cecile, přičemž Cecile měla dvojčata.