Najít práci hned po škole? Velký problém. Absolventům teď pomůže úřad práce

Brno - Diplom ze střední nebo vysoké školy ještě nemusí být zárukou toho, že člověk najde uplatnění. Své o tom vědí tisíce nezaměstnaných mladých lidí, kteří po škole marně shánějí práci. Zaměstnavatelé totiž často vyžadují praxi, kterou absolventi nemají. Protože je ale nikdo nezaměstná, nemají praxi kde získat. Ze začarovaného kruhu má teď mladým lidem pomoci nový program jihomoravského úřadu práce.

Práci marně hned po škole hledala i Nikola Salašová. „Abych měla po vysoké lepší šance, rozhodla jsem se absolvovat ještě program MBA, tedy takovou obchodně zaměřenou praktickou nástavbu, navíc v angličtině,“ řekla Salašová.

Vyšší vzdělání mladé absolventce nakonec paradoxně uškodilo – pro firmy byla překvalifikovaná a navíc bez praxe. „Nehledají někoho, kdo má další vysokou navíc, protože to pro ně znamená závazek co se týče platového ohodnocení,“ vysvětlila mladá žena. 

O hledání práce mluví absolventka Nikola Salašová (zdroj: ČT24)

Nikola Salašová teď pracuje v jednom brněnském autoservisu, kde se stará o administrativu. Její kolega, automechanik Lukáš Šedý, sice nemá vysokou školu, práci ale sháněl stejně těžko jako Nikola. „Učil jsem se na klempíře, školu jsem dodělal. Pak jsem šel na úřad práce, kde jsem ale tři měsíce nesehnal práci, tak jsem šel ještě na automechanika,“ řekl mladík. I u něj byl při hledání zaměstnání problémem nedostatek praxe. Práci sehnal až díky novému absolventskému programu úřadu práce. 

Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let

Na zaměstnání absolventů bez práce může zaměstnavatel získat až 24 tisíc korun měsíčně, pokud je zaměstná na dobu od 6 do 12 měsíců. Do projektu se mohou zapojit mladí lidé, kteří jsou na úřadu práce minimálně čtyři měsíce, je jim méně než 30 let a nemají delší než dvouletou praxi. Na projekt je vyčleněno přes miliardu korun - 85 procent přispěl Evropský sociální fond, zbytek stát.

V Jihomoravském kraji je na projekt, který poběží v nejbližších dvou letech, vyčleněno přes 120 milionů korun. Za ně by mělo získat praxi kolem pěti set lidí. „Firmy, které mají o projekt zájem, se nám samy hlásí. V tuto chvíli už máme žádosti od 50 firem a to projekt reálně funguje teprve třináct dnů,“ potvrdila šéfka jihomoravského úřadu práce Marie Cacková.

Výhodou pro zaměstnavatele, kteří se ujmou některého z účastníků projektu, je nejen to, že jim úřad práce přispěje na mzdu, ale proplatím jim i ušlý zisk za stávajícího zaměstnance, který musel v pracovní době nováčka zaučovat.

Počet absolventů a mladistvých, kteří hledali zaměstnání, letos meziročně vzrostl o osm tisíc.

Na Zlínsku by za stejných podmínek mělo díky 68 milionům korun získat praxi asi 200 mladých lidí.

Prestižní škola práci nezaručí 

Studium na prestižním oboru absolventům rozhodně nezaručí, že budou snadno shánět práci. Například na Fakultu architektury Vysokého učení technického (VUT) v Brně se dostane jen jeden z pěti uchazečů, nezaměstnanost mezi absolventy ale v roce 2011 dosahovala téměř 30 procent. Podobně jsou na tom například studenti regionálního rozvoje z Mendelovy univerzity, kam se sice dostane čtyřicet procent přihlášených, práci pak ale marně shání zhruba šest z deseti absolventů. 

Dobrá čísla naopak ukazuje statistika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kam se dostane jen čtvrtina přihlášených. Z těch, kteří školu dokončí, najde práci 96 procent. Dobré uplatnění mají i absolventi Fakulty stavební VUT, kam se naopak dostane téměř každý zájemce. 

Šance na přijetí versus šance na práci

                                šance na přijetí (2012)             nezaměstnanost absolventů (2011)

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta                     66,8 %                                        20,9 %

Lékařská fakulta                               23,3 %                                            4 %

Mendelova univerzita

Fakulta regionálního rozvoje              39,3 %                                       58,3 %

Zahradnická fakulta                           67,8 %                                       12,2 %

Vysoké učení technické

Fakulta architektury                          19,7 %                                        29,9 %

Fakulta stavební                               95,9 %                                           8,3 %

Univerzita Tomáše Bati

Fakulta technologická                       83 %                                            26,9 %

Fakulta humanitních studií               42,2 %                                             6,9 %

Zdroj: Vysoké školy.cz

Na vysokých školách jsou ještě stále volná místa 

Vysoké školy ještě stále hlásí volná místa. Populační křivka totiž klesá a uchazečů je méně. „Odráží se to v počtu přihlášek, kde meziročně zaznamenáváme pokles o sedm procent, a odrazilo se to i v počtu přijatých studentů, kterých je také o sedm procent méně,“ uvedla prorektorka Masarykovy univerzity Ivana Černá.

Ve druhém kole přijímacích zkoušek se doplňují hlavně méně vyhledávané obory. Například na VUT měli po prvním kole ještě tři stovky míst na chemické a elektrotechnické fakultě.

Hovoří prorektorka Masarykovy univerzity Ivana Černá (zdroj: ČT24)

Mendelova univerzita ještě přijímá studenty na zahradnickou fakultu, konkrétně na obory zahradnictví a vinohradnictví, kde pro druhé kolo zbylo 36 volných míst. „Na všech ostatních fakultách, pokud vím, jsou kapacity naplněné, naopak na bakalářském stupni studia máme převis,“ potvrdil prorektor pro pedagogiku Mendelovy univerzity Ladislav Havel.

Některé fakulty podle něj nabírají schválně víc studentů, než je předpokládaná kapacita. „Ne všichni studenti totiž při studiu uspějí, tak aby pak nebyl nedostatek ve vyšších ročnících,“ vysvětlil Havel.

Baťova univerzita ve Zlíně řeší nedostatek zájmu o některé obory jejich omezením nebo úplným rušením. Pokud k tomu škola přistoupí, je na zaměstnancích fakulty, aby finanční výpadek za nepřijaté studenty doplnili, například vědeckými projekty.

Univezity dnes už nežijí jen z peněz za přijaté studenty. „Financování ze strany ministerstva školství se řídí podle pravidel, která už dnes nezohledňují jen počet přijatých studentů, ale i kvalitu školy, vědecké práce a podobně,“ potvrdila prorektorka MU Černá.

Šance na přijetí na VŠ (Zlínsko a jižní Morava)

Fakulta                                                procento přijatých            typ školy

Fakulta výtvarných umění (VUT v Brně)              15,22%                   veřejná

Divadelní fakulta (JAMU v Brně)                         17,46%                   veřejná

Právnická fakulta (MU)                                      18,14                     veřejná

Fakulta architektury (VUT v Brně)                      19,67%                   veřejná

Fakulta multimediálních komunikací (UTB ve Zlíně) 21,5%                   veřejná

Lékařská fakulta (MU)                                      23,28%                   veřejná

(…)

Fakulta logistiky a krizového řízení (UTB ve Zlíně)  93,68%                   veřejná

Fakulta stavební (VUT v Brně)                             95,91%                   veřejná

SOUKROMÁ V.Š. EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.       97,3%                    soukromá

Vysoká škola Karla Engliše, a.s., pracoviště Brno   99,18%                  soukromá

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona         100%                     soukromá

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.               100%                     soukromá

BIBS - vysoká škola                                           100%                    soukromá

AKADEMIE STING, o.p.s.                                    100%                    soukromá

Zdroj: Vysoké školy.cz, data jsou platná za rok 2012

Téma v Událostech v regionech (zdroj: ČT24)