Na Vysočině vznikají spory kvůli neposečeným krajnicím a příkopům

Vysočina - Mnoho obcí podél silnic zarůstá, před značkou obce dokonale vysečeno, za cedulí vysoká tráva, bodláky a kopřivy.. To je současný obrázek mnoha obcí. O příkopy a krajnice se uvnitř obcí nikdo nestará. Stroje údržby krajských a státních silnic v obcích nepracují. Může za to nesoulad ve výkladu několika zákonů.

Místostarosta Třeště Vladislav Hynk konstatuje: „V současné době on dojede ke značce, tam to zvedne, přejede přes město a zase začne sekat dál.” Ředitel Správy a údržby silnic kraje Vysočina Zdeněk Vacek ale vysvětluje, že při dodržení zákonných ustanovení v průjezdních úsecích obcí sekat nemohou.

Podle tajemníka městského úřadu Telče Pavla Soukupa jde nejenom o estetický problém, ale hlavně o ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Starostové několika obcí Vysočiny se obracejí se žádostí na kraj, aby se o své pozemky staral. O pomoc žádají také Svaz měst a obcí. Mluvčí KÚ kraje Vysočina Jitka Svatošová vysvětluje stanovisko krajského úřadu: „Současná praxe vychází ze zákona o pozemních komunikacích, kdy veškeré porosty v průjezdních úsecích silnic nejsou součástí komunikace a tudíž to nepatří do údržby.”

Pavel Soukop se však brání, protože jsou přesvědčeni, že toto stanovisko není správné a tudíž žádají o jeho přehodnocení. Radnice obcí Vysočiny se domnívají, že podle zákona o půdě i podle občanského zákoníku je povinností vlastníka pozemku řádně se o něj starat.

Podle Jitky Svatošové je řešením nesouladu mezi minimálně třemi zákony legislativní změna nebo pravomocné rozhodnutí soudu.

Představitelé Mrákotína, Třeště i Telče vzkazují, pozemky nám nepatří a starat se o ně nebudeme. Podnikneme veškeré právní kroky k tomu, aby se o ně opět začal starat majitel, tedy stát nebo kraj.

Vydáno pod