Moravskoslezský kraj sníží kapacitu středních škol

Ostrava - Po propadu počtu žáků na základních školách se malý počet studentů přesouvá do středního školství. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má do roku 2014 dojít až ke čtvrtinovému poklesu, a podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru z 65 procent. Důsledkem je snižující se kvalita středoškolského vzdělání, a proto kraje ve spolupráci s ministerstvem školství přistupují k rušení nebo slučování vzdělávacích ústavů. Moravskoslezský kraj chce v příštích letech snížit kapacitu středních škol až o 15 procent. Změny bude dělat po okresech. O budoucnosti prvních sedmi škol z Frýdeckomístecka a Opavska rozhodnou krajští zastupitelé 23. března.

Střední školy:

V Moravskoslezském kraji je nyní 152 středních škol, v nichž je celkem 60.534 míst. Celkem 107 škol s více než 51.000 místy zřizuje kraj. Náměstkyně hejtmana Věra Palková (ČSSD) uvedla, že kraj sníží v příštích letech kapacitu středních škol až o 15 procent. Hlavním kritériem pro rozhodování o zachování školy se v žádném případě nemá stát pouze počet studentů. „Budeme řešit také dostupnost školy, jaké jsou konkrétní možnosti v daném městě, zda se tam vyskytují podobně oborově zaměřené školy a samozřejmě bude hrát roli personální zabezpečení,“ konstatovala Palková.

V Moravskoslezském kraji budou rušit střední školy (zdroj: ČT24)

Gymnázia:

Osmiletá gymnázia v Moravskoslezském kraji mají mít za několik let polovinu studentů oproti současnému stavu. Kraj i tady sníží jejich kapacitu. Mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková uvedla, že třídy osmiletých gymnázií má nyní v kraji 27 ze 46 gymnázií a chodí do nich deset procent žáků základních škol. „Pokud by se jejich počet omezoval na pět procent, snížil by se počet míst v těchto třídách na polovinu,“ dodala. Neznamená to podle ní ovšem přímo rušení poloviny škol. „Postupně by se utlumovaly třídy. Ve škole, která má dvě třídy osmiletého gymnázia, by například po útlumu zůstala jedna třída a podobně,“ řekla Vlčková.

Vydáno pod