Mohelnice musí rozhodnout, jak zlikviduje černou skládku

Mohelnice - Město Mohelnice bude muset odstranit z černé skládky u obce Líšnice 45 tisíc kubíků odpadu. Takový je verdikt stavebního úřadu. O materiál, který by se vešel na tři tisíce nákladních aut, vede obec s Mohelnicí letitý spor. Nechce skládku na svém území, a proto pozemek nabídla k odprodeji. Zástupci města ale nesouhlasí s cenou.

Odpad na spornou skládku začaly firmy i města ukládat už v 70. letech. V roce 1993 byla nařízena její rekultivace. Město Mohelnice, které si pozemek od obce Líšnice pronajalo, však nechalo území zavážet dál. Například sutí po povodních v roce 1997. Líšnici se podařilo svoz odpadu zastavit až v roce 2003 po zásahu hejtmana Olomouckého kraje. Vzápětí podala obec na město Mohelnici žalobu o vyklizení. Nechtěla za černou skládku nést odpovědnost. „Po roce 2003 mělo město Mohelnice snahu stavbu jako takovou zlegalizovat, s čímž obec Líšnice nesouhlasila,“ uvedl starosta obce Líšnice Jiří Kvíčala. Obec proto Mohelnici nabídla, že jí pozemek pod skládkou prodá. Za 6 milionů korun. Podle vedení města je však suma, kterou Líšnice požaduje, nadsazená. „Byl vyčíslen znaleckým posudkem do milionu korun,“ tvrdí starosta města Mohlenice Aleš Miketa.

Reportáž Moniky Bezuchové (zdroj: ČT24)

Odpadu je na skládce každopádně nad míru. Potvrdilo to nejen ministerstvo životního prostředí, ale také ombudsman a teď i stavební úřad, který odpovědnost přenesl právě na Mohelnici. Stavební úřad nařídil ze skládky odvézt 45 tisíc metrů krychlových materiálu. Mohelnice však takové řešení odmítá. Podle zástupců města lze situaci vyřešit nejméně třemi jinými způsoby: buď skládku odstranit, to by však přišlo městskou pokladnu i na 40 milionů korun, nebo zřídit novou skládku na pozemcích města a na tu odpad přemístit. Třetí variantou je dohoda s Líšnicí a odkup parcel pod skládkou. „Pokud město Mohlenice tuto lokalitu odkoupí, je stavebníkem na vlastním území, může si potom požádat o legalizaci stavby, se kterou Líšnice nesouhlasila,“ řekl starosta obce Líšnice Jiří Kvíčala. Starosta Mohelnice Aleš Miketa se zítra sejde s právníky. Radit se budou nad dalším postupem, tedy zda podat proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolání.