Ministr Dusík přijel na Břeclavsko kvůli Soutoku

Lanžhot - Ministr životního prostředí jednal v Lanžhotě kvůli záměru ministerstva vyhlásit na dolním toku řeky Moravy novou chráněnou oblast Soutok. Proti plánu se staví vedení místních samospráv, včetně Břeclavi.

Podle Ministerstva životního prostředí má celá oblast, kde se stékají řeky Morava a Dyje, zcela výjimečnou krajinnou hodnotu a jejím významem ji lze přirovnat k deštným pralesům: „Vyskytuje se tam nejvíce druhů hmyzu, které ke svému životu potřebují staré stromy. Některé přitom žijí jenom zde,“ uvádí tisková zpráva z ministerstva.

Starostové okolních obcí si ale nemyslí, že by ekologickou ochranu oblasti  lužních lesů zlepšilo vyhlášení CHKO. Podle některých z nich už „současný způsob hospodaření zapříčinil, že je území z hlediska ochrany přírody jedinečné a nepoškozené“, píše tajemník Břeclavi Dalibor Neděla, podle něhož je dosazení nových úředníků z Prahy plýtváním peněz.

Jan Dusík, ministr životního prostředí o Soutoku (zdroj: ČT24)

Celé území Soutoku je předmětem četných sporů mezi Lesy ČR, které tam hospodaří, a ochránci přírody. Těm vadí, že tam státní podnik drasticky kácí stromy a frézuje pařezy, což zejména u vzácných brouků vede k poškozování druhové rozmanitost.